Bransjestatistikk: Vi kjøper stadig flere digitale bokprodukter

Bokmarkedet har vært stabilt i mange år, men i 2017 er det en liten nedgang på to prosent fra 2016. Fordelt på delmarkeder, ser vi…

lydbok

Bokmarkedet har vært stabilt i mange år, men i 2017 er det en liten nedgang på to prosent fra 2016. Fordelt på delmarkeder, ser vi at allmennmarkedet hadde en nedgang på 3,3 prosent i 2017, etter flere år med stabil omsetning.

– Vi er glade for å se at bokmarkedet holder seg såpass stabilt i en tid hvor medievirkeligheten er i stor endring, og alle andre tradisjonelle medier har hatt en betydelig nedgang, sier Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen. – Vi ser at leserne benytter seg stadig mer av de digitale produktene bransjen har å by på, og særlig veksten i lydbokmarkedet tyder på at nordmenn har fått øynene opp for nye digitale distribusjonsformer, fortsetter han.

Forleggerforeningens bransjestatistikk publiseres i begynnelsen av juni hvert år. Statistikken baserer seg på innrapporterte tall fra foreningens medlemsforlag og fra bokklubber, samt estimater for totalmarkedet og brutto utsalgspriser. Merk at andre del av årets statistikk ikke er egnet til å beskrive utviklingstrekk, fordi antallet forlag som rapporterer inn har endret seg betydelig.

Les mer
• Statistikken i sin helhet: https://forleggerforeningen.no/wp-content/uploads/2018/06/Bokmarkedet_Web_2017.pdf
• Om Forleggerforeningens statistikker: https://forleggerforeningen.no/statistikk-og-publikasjoner/statistikk/