Brudd mellom forleggere og biblioteker om e-bøker

  – Bibliotekforeningen ønsker at e-bøkene behandles på samme måte som papirbøker, men det har vi dessverre ikke fått til, sier leder Ingeborg Rygh Hjorthen…

2x

 

– Bibliotekforeningen ønsker at e-bøkene behandles på samme måte som papirbøker, men det har vi dessverre ikke fått til, sier leder Ingeborg Rygh Hjorthen i Norsk Bibliotekforening til NTB. Hun sier at Forleggerforeningen krever at bare enkeltbibliotek skal kunne kjøpe inn e-bøker. – Vi kan ikke akseptere at Forleggerforeningen vil stoppe utviklingen av biblioteksamarbeid innenfor det digitale området. Det må være opp til Kommune-Norge, ikke forleggerne, å avgjøre hvordan bibliotektilbudet skal organiseres, sier Hjorten.
 
Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen, ønsker samme rollefordeling når det gjelder e-bøker som de man har for papirbøker.
 
– Forleggerforeningen har forutsatt at en e-bok i den planlagte testperioden skulle kjøpes av det enkelte bibliotek, mens Bibliotekforeningen ville at sammenslutninger av bibliotek i felleskap skulle kunne disponere samme e-boklisens, skriver han i en pressemelding: – Vi ser ikke bort i fra at slike løsninger kan tas i bruk, men da kreves det andre økonomiske modeller. I Danmark er det nettopp lansert en ny utlånsmodell som tar hensyn til dette, og som innebærer at e-boklisensen må fornyes etter fire utlån. Denne modellen vil vi se spesielt på, når vi nå skal finne kommersielle og teknologiske løsninger på en testmodell for utlån. Videre skal vi forhandle med forfatterne om e-utlånsavtaler og så presentere et tilbud til bibliotekene.
 
Les saken i sin helhet hos Aftenposten: http://www.aftenposten.no/kultur/Det-blir-ikke-e-boker-i-bibliotekene-7093108.html
 
Her er Forleggerforeningens syn: http://www.forleggerforeningen.no/forsideartikler/na-skal-konkrete-utlanslosninger-for-e-boker-utvikles