Bruktbokhandel gir forfatteren royalty på 60 % av salgene

Kundene i bruktbokhandelen Bookis ønsker å gi forfatterne royalty. Foreløpig gis det royalty på nesten 60 % av alle salgene. I snitt betaler selger og kjøper til sammen 32 kroner til forfatteren når en bruktbok omsettes.

Bookis er er digital bruktbokhandel med over 110.000 brukere. Les mer om konseptet her. Kjøper og selger kan frivillig gi en royalty på mellom 0 og 100 kroner når de kjøper eller selger brukte norske titler på Bookis.

Foreløpig gis det royalty på nesten 60 % av alle salgene, opplyser sier Bookis-gründer Lasse Brurok.

– Med et snitt på 32,- kroner er dette veldig gode tall, sier Brurok. – Våre undersøkelser viser at de fleste gir royalty fordi de mener forfatteren fortjener det.

– I Bookis er vi opptatt av verdikjedens to viktigste verdiskapere, leseren og forfatteren, sier Brurok. – Videre mener vi at alle må bidra i klimadugnaden og gjøre det vi kan for å fremme sirkulærøkonomi. Derfor lanserte vi royalty, hvor målet er at en forfatter tjener det samme på en brukt bok som på en ny bok. Dette er et hårete mål, men vi er faktisk ikke så langt unna allerede.

– Bookis er bygget opp av et sterkt community, derfor er det viktig for oss at det er valgfritt. Det er også en god måte å lære på ved å la det være frivillig, sier Brurok.

– Vi kommer til å jobbe tett med Forfatterforeningen og Forfatterforbundet for å utvikle royalties videre, sier Brurok. – I løpet av våren kommer vi også med flere store nyheter som vil gagne forfatteren ytterligere.