BT: Lever litteraturen bare mellom to permer?

Forfatterforeningen er ikke alene om å riste på hodet av Regjeringens ønske om moms på e-bøker. I Bergens Tidende skriver kulturredaktør Jan H. Landro at…

bt_small

Forfatterforeningen er ikke alene om å riste på hodet av Regjeringens ønske om moms på e-bøker.

I Bergens Tidende skriver kulturredaktør Jan H. Landro at «Regjeringen – og dermed flertallet i finanskomiteen – har fått det for seg at litteratur er noe som bare utkommer mellom to permer, til nød i heftet utgave. Hvis det derimot foreligger i elektronisk versjon, som e-bok, er litteraturen å anse som noe annet og skal følgelig behandles annerledes hva moms angår.»

Landro skriver videre at «e-boken blir […] kastet ut i et internasjonalt marked, der prisen trolig blir en svært viktig konkurransefaktor. Men den skal belastes med 25 prosent moms.»

Les Jan H. Landros kommentar i sin helhet her http://hurl.no/Ik0 eller trykk Les mer.

FRA BERGENS TIDENDE:

JAN H. LANDRO, KULTURREDAKTØR I BT

KOMMENTAR

Elektronisk bråstopp

ET ÅNDSVERK er et åndsverk er et åndsverk, ville trolig Gertrude Stein ha sagt. Men vi har en regjering som ser annerledes på saken, og det skaper vansker for den hjemlige litteraturen.

Regjeringen – og dermed flertallet i finanskomiteen – har fått det for seg at litteratur er noe som bare utkommer mellom to permer, til nød i heftet utgave. Hvis det derimot foreligger i elektronisk versjon, som e-bok, er litteraturen å anse som noe annet og skal følgelig behandles annerledes hva moms angår. Finanskomiteens flertall var redd for at nullmoms på e-bøker ville «uthule merverdi- avgiften».

Hørt den før?

NORSKE BØKER som selges på vårt hjemlige marked, nyter godt av momsfritak. For å sikre et prisnivå som ikke skal være altfor avskrekkende. Men de konkurrerer bare med andre varer, nødvendige og mindre nødvendige. E-boken blir på en ganske annen måte kastet ut i et internasjonalt marked, der prisen trolig blir en svært viktig konkurransefaktor. Men den skal belastes med 25 prosent moms.

Bokdatabasen, som eies av våre tre største forlag, de to store bokdistributørene og de største bokhandlerne, har utviklet en teknisk løsning for distribusjon av e-bøker som kan lastes ned til alle typer lesebrett. Forlagene står klare til å distribuere tusen norskspråklige titler i e-bokformatet, og det har de faktisk vært klare med siden mars. Men fint lite har skjedd.

UTGIVERNE sitter på gjerdet for å presse frem et momsfritak. Det er åpenbart at norskspråklige e-bøker vil komme prismessig svært dårlig ut i konkurranse med e-bøker fra de store språkområdene, her kan nullmoms bli helt avgjørende.

Samtidig sier det seg selv at de norske forlagene kjører et dristig løp ved å holde tilbake bøkene sine fra elektronisk distribusjon. Utenlandske – i all hovedsak engelskspråklige – e-bøker oversvømmer markedet, og norske lesere er med på dansen. Over tid vil et norsk fravær redusere etterspørselen den dagen forlagene velger å gå inn i kappløpet. Og har de da ikke fått momsfritak, blir skaden dobbel. Da står vi overfor noe som ikke bare får økonomiske og kulturelle ringvirkninger, men som også rammer språk-nasjonen Norge.

NÅ setter bransjen sin lit til at regjeringen snur og gir momsfritak i forslaget til statsbudsjett for 2011. Men det er ingen grunn til å ta seieren på forskudd, selv molbovedtak står hvis det er knyttet tilstrekkelig prestisje til dem.