Budsjettet: Mer til litteratur

– Det er veldig bra at Venstre har fått gjennomslag for noen av sine forslag på litteraturfeltet. De viste i sitt eget budsjettforslag at de…

litteraturhuset_dag

– Det er veldig bra at Venstre har fått gjennomslag for noen av sine forslag på litteraturfeltet. De viste i sitt eget budsjettforslag at de prioriterte bibliotek, litteraturformidling og innkjøpsordningene som viktige språk- og litteraturpolitiske virkemidler. At de også har prioritert dette i tøffe budsjettforhandlinger, setter vi stor pris på, sier leder i Den norske Forfatterforening, Sigmund Løvåsen.

Forfatterforeningen har vært sterkt kritisk til at regjeringen i budsjett for 2014 valgte å kutte 10 millioner i Kulturfondets pott til litteraturformål, noe som ga et kutt i innkjøpsordningene på 5,3 millioner kroner. Regjeringen foreslo å videreføre kuttet også for 2015.

– Dagens reversering av deler av kuttet viser at vi har politikere som anerkjenner hvor viktig innkjøpsordningene er for å utvikle en mangfoldig norsk litteratur og å gjøre denne tilgjengelig for leserne gjennom landets biblioteker. Vi vil nå arbeide for en ytterligere styrking og forbedring av ordningene og styrket formidling av bøkene i årene som kommer, sier Løvåsen.