Budsjettforlik: Løft for kunstnerøkonomien

I budsjettforliket i Stortinget fikk Venstre og KrF gjennomslag for 13,5 millioner mer til kunstnerstipend. Det betyr at vi i år bare er en million fra å…

pengesekk

I budsjettforliket i Stortinget fikk Venstre og KrF gjennomslag for 13,5 millioner mer til kunstnerstipend. Det betyr at vi i år bare er en million fra å nå målsettingen for lønnsreformen for kunstnerstipendene. 

Målsettingen har hele tiden vært at et arbeidsstipend skal være på 50 % av en gjennomsnittlig heltids årsinntekt. Det er nå å håpe at også de langvarige stipendene får nyte godt av lønnsreformen gjennom en forskriftsendring. 

Kulturfondet har fått 30 millioner ekstra. Det gir muligheter for å utvikle et bredt kunst- og kulturtilbud, for eksempel gjennom økning i innkjøpsordningenes budsjetter og økt støtte til formidlingstiltak og litteraturfestivaler.

I UDs kulturbudsjett er det lagt inn en økning på 24 millioner fra regjeringens budsjettforslag. Dette er viktig for norsk litteratur-eksport.