Aktuelt

Budsjettforliket: Lønnsreform for kunstnerstipend videreføres

Kunstnernettverket og mange enkeltorganisasjoner har de siste åra jobba for lønnsreform for kunstnerstipendene. Målsettinga har vært å løfte arbeidsstipenda opp til 50 % av ei…

stortinget_foto_andreas_haldorsen_wikipedia

Kunstnernettverket og mange enkeltorganisasjoner har de siste åra jobba for lønnsreform for kunstnerstipendene. Målsettinga har vært å løfte arbeidsstipenda opp til 50 % av ei gjennomsnittlig heltidsårslønn, og at stipenda deretter skal justeres i tråd med lønnsvekst for statsansatte.

I fjor høst fikk Venstre og Krf gjennomslag for første trinn i reformen, noe som ga en økning på 20 000 kroner til hver mottaker av arbeidsstipend. Nå har de altså fått gjennomslag for trinn to i reformen med 8 millioner mer til stipend, noe som betyr betydelig økning i stipendmottakernes inntekt i 2017.

Regjeringa foreslo en minimal økning til stipend, så lite at det ikke ville dekke opp for pris- og lønnsvekst. Det samme gjorde de for budsjettpostene under Norsk kulturfond. Det er dessverre ikke endringer for Kulturfondet i budsjettavtalen. For litteraturens del betyr det at f.eks. innkjøpsordningene, Foreningen !les og støtte til formidlingstiltak nå kan få en nedgang. Hvordan dette slår ut er for tidlig å si.

Regjeringen har de siste åra gjort drastiske kutt i UDs kulturmidler. Det foreslo de også i år, mens Venstre og Krf har fått gjennomslag for å reversere kuttforslaget med 14 millioner. Av andre økninger til kulturfeltet kan nevnes 6 millioner til Skuespiller- og dansealliansen, 4 millioner til til Kunstnerassistentordningen, 1,2 millioner til Nynorsk kultursentrum og 300 000 til Litteraturhuset i Skien.