Buskerud fylkesbibliotek ble «årets bibliotek»

Norsk bibliotekforening har i dag kåret Buskerud fylkesbibliotek til «årets bibliotek». Det skriver foreningen på sine nettsider. Norsk Bibliotekforening står hvert år for utdelingen av…

drammen_1289313279

Norsk bibliotekforening har i dag kåret Buskerud fylkesbibliotek til «årets bibliotek». Det skriver foreningen på sine nettsider. Norsk Bibliotekforening står hvert år for utdelingen av prisen, som ifølge statuttene tildeles «et bibliotek som i de seinere år har anvendt nye ideer eller som har utmerket seg gjennom et godt og effektivt samarbeid med de som bruker/styrer biblioteket». Det er seks år siden prisen sist gikk til et fylkesbibliotek, den gangen til Østfold.

I pressemeldingen heter det:

NORSK BIBLIOTEKFORENING KÅRER BUSKERUD FYLKESBIBLIOTEK TIL ÅRETS BIBLIOTEK 2010

Juryens begrunnelse:

Buskerud fylkesbibliotek har gjennom nye prosjekter og nye virkemidler bidratt til å videreutvikle rollen som regional utviklingsaktør.
Buskerud fylkesbibliotek er en del av Drammensbiblioteket. Samarbeidet med Drammen bibliotek og Høgskolebiblioteket i Buskerud har resultert i et vitalt bibliotekmiljø som er blitt synlig langt utenfor egne geografiske grenser. Gjennom sin aktivitet er fylkesbiblioteket med på å engasjere og inspirere bibliotekmiljøet både i eget fylke og i hele landet.

Buskerud fylkesbibliotek står bak flere prosjekter som er fremtidsrettede og nyorienterende. Godt kjent fra de siste årene er bl.a.:

23-ting om web 2.0: Nettkursing og kompetanseheving for bibliotekfolk.
Buskerudgeriljaen: Kassering blir tatt alvorlig som del av samlingsutvikling.
Lukter det framtid: Fylkesbiblioteket har besøkt alle folkebibliotek i fylket og intervjuet biblioteksjefer og rådmenn og dokumentert forholdene med bilder, video og statistikk.
E-bokprosjektet: I samarbeid med 3 folkebibliotek i fylket er dette et nasjonalt pilotprosjekt.

Juryen for «Årets Bibliotek 2010» har bestått av:

Svein Arne Tinnesand, leder NBF
Gunn Karin Gjul, leder Stortingets familie- og kulturkomité
Ingeborg Rygh Hjorthen, bibliotekar NRK-biblioteket
Lena Jensen, daglig leder Brageprisen

Norsk Bibliotekforenings pris «Årets bibliotek» vil i år bli delt ut i vestibylen på Papirbredden v/inngangen til Drammensbiblioteket, fredag 14. januar kl. 10.00. Prisen vil bli overrakt av Gunn Karin Gjul, leder av Stortingets familie- og kulturkomité og jurymedlem i Årets bibliotek.

Les mer her: http://www.norskbibliotekforening.no/article.php?id=2558