Bygg nye Deichman nå!

Det er fullt mulig å kombinere satsningen på bydelsbibliotekene med å ha et prominent hovedbibliotek som viser hele bredden av tilbudene og aktiviteten – slik…

Det er fullt mulig å kombinere satsningen på bydelsbibliotekene med å ha et prominent hovedbibliotek som viser hele bredden av tilbudene og aktiviteten – slik det er gjort i andre nordiske hovedsteder. Nye Deichman er ment som det nye framtidsbiblioteket i Norge. En institusjon som skal fornye bibliotekbegrepet, være et sted for formidling av skrift, litteratur og en godt forvaltet bokkultur, og med det minske de sosiale ulikhetene i tilgang til kunnskap og litteratur. Nye Deichman vil dermed bli et sentralt signalbygg for hele landet.

Vi ser med bekymring på nedprioritering av folkebibliotekene rundt om i landet. Styrking av bibliotekene er en investering for kommende generasjoner. For byrådet i Oslo handler det om å prioritere et nytt hovedbibliotek og et tett nettverk av bydelsbibliotek. Dette er to sider av samme sak. Folkebibliotekene er nødvendige kulturelle møtesteder og litteraturformidlere, et gratis og inkluderende lavterskeltilbud som blir flittig brukt av både voksne og barn.

Bjørn Ingvaldsen,
Leder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Sigmund Løvåsen,
Leder i Den norske Forfatterforening

Marta Breen,
Styreleder i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening

Ika Kaminka,
Foreningsleder i Norsk Oversetterforening

Monica Boracco,
Styreleder i Norske Dramatikeres Forbund

Per Olav Kaldestad,
Styreleder i Norsk Forfattersentrum