Aktuelt

Dag Skogheim er død

Skogheim, som er fra Levanger i Nord-Trøndelag, utga over 30 bøker, både faglitteratur og skjønnlitteratur. Han brukte mye dokumentarisk materiale i sine romaner. Hans forfatterskap…

dag_skogheim

Skogheim, som er fra Levanger i Nord-Trøndelag, utga over 30 bøker, både faglitteratur og skjønnlitteratur. Han brukte mye dokumentarisk materiale i sine romaner.

Hans forfatterskap var nært knyttet til dramatiske hendelser i nordnorsk historie og hentet motiver fra arbeiderbevegelse, andre verdenskrig, tuberkulose og folkeminner fra Nord-Norge.

I 1992 ble Skogheim utnevnt til statsstipendiat, og i 2008 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. Forfatteren er også tildelt flere priser for sitt arbeid.

  • Wikipedia om Skogheim: https://no.wikipedia.org/wiki/Dag_Skogheim