Dagbladet: Ja til DnFs unnskyldning!

Enkelte har kritisert unnskyldningen og blant annet henvist til at én av de 17, Alf Larsen, var en antisemitt som også forsvarte nazismen.  Om synspunktet…

dgbl

Enkelte har kritisert unnskyldningen og blant annet henvist til at én av de 17, Alf Larsen, var en antisemitt som også forsvarte nazismen. 

Om synspunktet at Larsen ikke fortjener en unnskyldning, skriver Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten:

Det er godt mulig. Men det betyr ikke at han ikke fortjente rettssikkerhet. Og det er det denne unnskyldningen handler om: Pulveriseringen av rettstatens prinsipper disse forfatterne opplevde da de, stort sett uten mulighet til å komme til motmæle,. sto foran Forfatterforeningens æresrett og ble fradømt muligheten til å ytre seg offentlig. «Den groveste krenkelse av ytringsfriheten», skal Jens Bjørneboe ha sagt om prosessen. 
Og det fra dem som skulle være ytringsfrihetens fremste fanebærere.