Dagbladet støtter e-bokoppropet på lederplass

På lederplass gir Dagbladet oss full støtte i kampen for momsfrie e-bøker. Lederartikkelen er gjengitt med tillatelse fra avisen: Like mye bok KULTURMINISTEREN , ikke…

På lederplass gir Dagbladet oss full støtte i kampen for momsfrie e-bøker. Lederartikkelen er gjengitt med tillatelse fra avisen:

Like mye bok

KULTURMINISTEREN , ikke finansministeren, er den som bør ha hendene på rattet når retningen for norsk litteratur skal stakes ut. Derfor er det å håpe at finansministeren ikke får gjennomslag for sitt forslag om moms på e-bøker når statsbudsjettet legges fram om få uker. Han argumenterer med at boka «mister sin materialiserte form» når den formidles elektronisk, altså lastes ned fra nettet mot betaling, og at
den da må bli avgiftspliktig med 25 prosent. Ei bok er ei bok, litterært sett, men altså ikke slik Finansdepartementet ser det.

NORSK ER ET lilleputtspråk på den litterære verdensarenaen. Når det likevel leses og skrives norsk i stor skala, har det sammenheng med en vellykket kulturpolitikk. En av bærebjelkene de siste 40 åra har vært momsfritaket på bøker. Det har muliggjort kreativitet og bredde i norsk litteratur. I dag er internasjonale e-bøker tilgjengelige med et tastetrykk, uten moms. Hvis norske e-bøker ikke skal likestilles med utenlandske, og heller ikke med papirbøker, vil det på sikt bety økt trussel mot både norsk språk og diktning.