Dagbladet støtter kunstnerorganisasjonene om stipendkomiteene

Avisen skriver:  Når Hofstad Helleland selv kaller denne maktflyttingen for «demokratisk» og noe som skal sikre at fellesskapets midler blir fordelt på «faglig grunnlag» og…

uten_navnxxx

Avisen skriver: 

Når Hofstad Helleland selv kaller denne maktflyttingen for «demokratisk» og noe som skal sikre at fellesskapets midler blir fordelt på «faglig grunnlag» og «armlengdes avstand» fra politikken, kan det få noen hver i de kunstneriske bransjene til å klø seg i sine kreative hoder. For bevegelsen går ganske åpenbart i motsatt retning: Fra mange til få, fra de som er mindre avhengige av departementet til de som er nærmere knyttet til Hellelands egen arbeidsplass. 

Les lederartikkelen i sin helhet her: https://www.dagbladet.no/kultur/dagbladet-mener—la-kunstnerne-beholde-makten/68833332

Videre skriver Dagbladet: 

Kulturministeren beskriver kunstnerorganisasjonene som «fagforeningene og interesseorganisasjonene», som fordrer medlemskap som forutsetning for komitearbeid og som ikke tåler å miste innflytelse. Dette fremstår som en ideologisk basert og noe forutinntatt beskrivelse av organisasjoner som først og fremst kjennetegnes av at de ligger tett på de utøvende innenfor kunstformen de representerer, og sitter på stor kunnskap om hva som skjer på feltet. I denne diskusjonen er et anslag mot dem, et anslag mot fagligheten. Det er denne fagligheten som er det fremste argumentet for at kunstnerorganisasjonene bør få beholde makten de har i dag.