Dagbladet vil ha mer klikk-vennlige bokanmeldelser

Dagbladet ber sine bokanmeldere om mer spissede anmeldelser om oppsiktsvekkende gode eller dårlige bøker. Avisen ønsker seg mer klikkvennlige titler som for eksempel «Herregud, for en historie».

Dagbladet vil ha mer spissede bokanmeldelser, viser interne e-poster Klassekampen har fått tilgang til.

Les Klassekampens sak i sin helhet her: https://klassekampen.no/utgave/2021-03-02/na-skal-kritikerne-klikke

«Fra nå av vil vi at dere som hovedregel skal pitche ideer til anmeldelser for oss, i stedet for at vi bestiller tekster fra dere», står det i en e-post til avisas litteraturkritikere. Kritikerne vil fortsatt få forslag og tips fra redaksjonen, men skal ikke lenger få tildelt oppdrag, men selv selge inn anmeldelser.

Bøkene som er interessante for Dagbladet, «… skal enten være oppsiktsvekkende gode, oppsiktsvekkende dårlige (…) eller handle om noe oppsiktsvekkende», heter det i e-posten.

Kritikerne må også foreslå en overskrift og vinkling før de får oppdraget godkjent.

«(…) vi må vite hva slags ‘knagg’ anmeldelsen kan henges på før vi sier ja», står det i e-posten.

Dagbladet ønsker seg også mer klikkvennlige titler:

«Titlene som fungerer på nett, kan gjerne være utbrudd à la ‘Herregud, for en historie’», står det i e-posten.

Kulturredaktør Sigrid Hvidsten og bokansvarlig Marie Kleve bekrefter innholdet i e-posten.

– Det er en pågående prosess, og vi er bare så vidt kommet i gang. Vi har gjort noen justeringer allerede, og vi skal lytte til tanker kritikerne har gjort seg, sier Kleve.

Hvidsten viser til at det kommer ut svært mange bøker årlig, og at avisa derfor må bruke plassen sin klokt. Omleggingen skal sørge for at avisa dekker den litteraturen som er viktigst og mest relevant for leserne.

– I tillegg vil vi treffe bredt og nå enda flere. Vi ønsker en brei litterær offentlighet i Norge, sier Hvidsten.

Heidi Bale Amundsen, styreleder i Norsk kritikerlag, blir ikke begeistret da hun får referert innholdet i e-posten.

– Dette er en situasjon vi i Kritikerlaget synes er lite ønskelig, sier hun til Klassekampen. Hun mener e-posten eksplisitt formulerer to hovedtendenser i kritikerfeltet.

– Det er en vending fra en analytisk og vurderende kritikk mot en mer konsumrettet kritikk. Stadig mer kritikk handler om å gi tommel opp eller ned, terningkast og anbefalinger, sier hun, og understreker at det ikke bare gjelder Dagbladet.

Cathrine Krøger, kritiker i Dagbladet og leder for arbeidsutvalget for litteratur i Kritikerlaget, deler ikke Amundsens kritikk.

– Dette er å gå bort fra den slappe samlebåndskritikken med tommel opp eller ned. Det er opp til oss å gjøre tekstene gode og leseverdige nok. Det omfatter selvsagt også å løfte fram det sære og smale.

Audun Lindholm, kritiker og redaktør i tidsskriftet Vagant, er kritisk til Dagbladets omlegging.

– Dette lyder som et digitaliseringens dødskyss til Dagbladets tradisjonelt viktige bokstoff, sier han. – Alle vet hvordan klikkregimet spiser seg inn overalt, men det er sjelden man ser det uttrykt så direkte.