De faglitterære forfatterne støtter de skjønnlitterære forfatternes kamp for en bedre billigbokavtale!

Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening var helgen 5.-6 april samlet til årsmøte i Oslo. Et av temaene som ble diskutert i løpet av helgen var billigbokavtale.

Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening var helgen 5.-6 april samlet til årsmøte i Oslo. Et av temaene som ble diskutert i løpet av helgen var billigbokavtale.
NFF har i dag ingen egen billigbokavtale med Forleggerforeningen, og henvises dermed ofte til å bruke de skjønnlitteræres avtale. Hvilket betyr at også de faglitterære forfatterne må ta til takke med 5% royalty på de 5000 første eksemplarene! De faglitterære har aldri ønsket å ha en slik billigbokavtale. I tillegg til at billigbokmarkedet for faglitterære bøker har vært lite slik at behovet for en avtale ikke har vært presserende, har begrunnelsen for å avvise en slik avtale rett og slett vært at den er for dårlig!

I Den norske Forfatterforening er vi svært glade for den støtten de faglitterære forfatterne nå gir de skjønnlitterære i forhandlingene om en bedre billigbokavtale! For på de faglitterære forfatternes årsmøte ble følgende resolusjonstekst vedtatt til støtte for de skjønnlitterære forfatterne:

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, samlet til årsmøte 6. april 2008, støtter de krav våre skjønnlitterære kolleger i Den norske Forfatterforening har fremmet overfor Den norske Forleggerforening om høyere royalty til forfatterne ved utgivelse av billigbøker.
Anne Oterholm