«De fire store» i forlagsbransjen har mer enn 80 prosents markedsandel

Les artikkelen i sin helhet her: https://bok365.no/artikkel/de-store-runder-80-prosent/ Det viser en oversikt etter at Bok & Samfunn/BOK365 har gått gjennom 2017-regnskapene til alle landets største forlag. …

cappelen_gyldendal_aschehoug
  • Les artikkelen i sin helhet her: https://bok365.no/artikkel/de-store-runder-80-prosent/

Det viser en oversikt etter at Bok & Samfunn/BOK365 har gått gjennom 2017-regnskapene til alle landets største forlag. 

Forlagsbransjen i Norge domineres av Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Vigmostad & Bjørke. For første gang måler vi mer enn 80 prosent markedsandel totalt for de fire store forlagshusene.

Cappelen Damm er alene betydelig større enn den samlede omsetningen til de neste 46 forlagene på listen – bak de fire store. Det samme gjelder Gyldendal. De to forlagskjempene nærmer seg totalt 50 prosent av den norske forlagsomsetningen.

Cappelen Damm er suverent størst med en bokomsetning som nærmer seg milliarden. En fjerdedel av forlagsomsetningen i landet henfaller til Cappelen Damm alene. I 2017 økte forlagskjempen omsetningen med hele 57 millioner kroner, noe oppkjøpene av Fontini, Font og Arneberg bidrar sterkt til. Resultatmessig ble 2017 også et bra år, med et driftsresultat på 85 millioner kroner.

Innenfor norsk skjønnlitteratur var fjoråret en stor suksess for Aschehoug. Inkluderer vi datterselskapet Forlaget Oktober, ble nesten annenhver solgte norske roman utgitt innenfor konsernet. Suksessåret bidro til en kraftig økning av omsetningen med nesten fem prosent til 663 millioner kroner. 

Vigmostad & Bjørke er bransjens «dark horse». Vigmostad & Bjørke AS viste i 2017 en omsetning på 522 millioner kroner, en økning på 30 millioner fra året før. 

  • Les intervjuet med kulturministeren her: https://bok365.no/artikkel/har-behov-for-a-bli-utfordret/ 

– Alle har behov for å bli utfordret og markedet trenger dynamikk, sier kulturminister Trine Skei Grande, som ikke synes markedskonsentrasjonen i forlagsbransjen er alarmerende. 

I et intervju med Bok & Samfunn/BOK365 sier hun at det i utgangspunktet ikke er heldig med tung markedskonsentrasjon. – Alle har behov for å bli utfordret, sier Trine Skei Grande til BOK365. – Samtidig trenger man også noen sterke aktører. Noen må ha tyngden til å gjøre de større investeringene. Og det er tross alt stor forskjell på fire aktører som deler på 80 prosent, enn om én eller to deler på det samme. Det viktige er jo at vi har en dynamikk i markedet. 

«Dynamikk» står også sentralt i kulturministerens tilnærming til den nye Bokavtalen, som skal høres og deretter oppusses de kommende månedene:

– Min grunnleggende holdning er at vi har et boksystem som fungerer godt her i Norge, men at vi fra tid til annen må gjøre noen grep. Å fjerne momsen på e-bøker er et slikt grep.

Andre grep kulturministeren har antydet, er en lengre og løpende fastprisperiode for papirbøker, og kortere fastprisperiode for de digitale utgivelsene. Flertallet av bransjefolk BOK365 har snakket med, signaliserer glede over lengre fastprisperiode for papirbøkene, selv om noen frykter at det tidvis kan bli en smule kaotisk med løpende fastprisperioder. Men den største skepsisen er knyttet til forskjellsbehandlingen av formatene.