De nominerte til Brageprisen

Kjartan Fløgstad: Noraustpassasjen Kjartan Hatløy: Kjøkkendikt Cecilie Løveid: Flytterester Lars Amund Vaage: Syngja I kategorien sakprosa er følgende nominert: Tor Eystein Øverås: I dette landskap…

Brageprisen 2012

Kjartan Fløgstad: Noraustpassasjen
Kjartan Hatløy: Kjøkkendikt
Cecilie Løveid: Flytterester
Lars Amund Vaage: Syngja

I kategorien sakprosa er følgende nominert: Tor Eystein Øverås: I dette landskap – Artikler og essays
Jon Gangdal og Bjørg Gjestvang: Trond Bolle – Alles helt, min mann
Torbjørn Færøvik: Maos rike – En lidelseshistorie
Aage Storm Borchgrevink: En norsk tragedie. Anders Behring Breivik og veiene til Utøya

Barne- og ungdomsbøker:
Øyvind Torseter: Hullet
Geir Gulliksen og Anna Fiske: Iben og forvandlingen
Gaute Heivoll og Lisa Aisato: Svalene under isen
Kari Stai: Jakob og Neikob. Tjuven slår tilbake

Åpen klasse – ungdomsbøker:
Aina Basso: Inn i elden
Linn T. Sunne: Lille ekorn
Arne Svingen: Sangen om en brukket nese
Harald Rosenløw Eeg: Hunger

Juryens begrunnelser for de skjønnlitterære:

Kjartan Fløgstad: Nordaustpassasjen, Gyldendal

Nordaustpassasjen er en fabulerende rik, intellektuelt krevende, lekende og handlingsmessig kompleks roman med et stort persongalleri. Med sjeldent språklig overskudd utspiller den seg på flere kontinenter, og spenner i tid fra den spanske borgerkrig på 1930-tallet til et stykke inn i vår nære framtid. Fortelleren briljerer i flere sjangre, her er typiske "fløgstadske" blødmer, ordspill og munnhell, lange poetiske passasjer, poesi og fabulerende analyser i en realhistorisk fundert fiksjonsverden tolket og forstått gjennom et marxistisk begrepsapparat. Dette er en bok som både berører, belærer og framkaller gapskratt. I en elegant komposisjon formidler Nordaustpassasjen med stor intellektuell kraft politiske innsikter og etiske holdninger som ellers har trange kår.

Kjartan Hatløy: Kjøkkendikt, Oktober

Kjøkkendikt er en dypt original og rik diktbok. Med kjøkkenet, interiør og redskaper som motivisk ramme skrives et særegent meditativt og poetisk univers fram. Alle hverdagstingene vi ellers knapt skjenker en tanke, framstilles i et nytt og underliggjort lys i en samling gjennomstrømmet av menneskelig varme, generøsitet, livskraft og klokskap. Diktboka er inviterende og lett tilgjengelig, men yter samtidig en motstand som inviterer til fornyet lesning. Formidlet gjennom sansningene til et upersonlig det og språkliggjort av et dikt-jeg vi ikke møter, åpner Hatløy for en dyptpløyende eksistensiell tematikk. Motivisk og tematisk utgjør Kjøkkendikt en helhetskomposisjon med gjennomløpende bildekretser uten at langdiktstrukturen går ut over enkeltdiktets kvalitet. Boka er ord-musikalsk og formsikker, og representerer med sine tingdikt en fornyelse av norsk dikttradisjon.

Cecilie Løveid: Flytterester, Kolon

Flytterester består av nærmere 50 enkeltdikt i fire avdelinger av ulik lengde. Hvert enkelt dikt er sin egen helskapte enhet, mens diktene til sammen uttrykker og visualiserer, demonstrerer og filosoferer fram en hel livsholdning omkring sin motivkrets der et godt voksent lyrisk Jeg står på flyttefot. Under forflytningen gjør hun opp status for de restene av et liv hun tar med seg videre. Hun trenger flyttebil til tingene, men vel så sentralt forblir forholdet til egen mor, til barn, til seg selv. Slik blir Flytterester et sammenhengende og konkret tregenerasjonersdikt om tilhørighet og distanse. Det er vakkert og bevegende, fylt av varme og resignasjon, overbærenhet og klokskap, stolthet og undring. Litterært og teknisk er Flytterester en eksemplarisk oppvisning i lyriske ferdigheter, kontroll og måtehold.

Lars Amund Vaage: Syngja, Oktober

Dette er en modig roman som opphever skillet mellom forfatter og forteller, der fiksjon og kunstskriving makter å gjøre det unevnelige begripelig og det tabuiserte uttalt. Syngja handler om en fars (og families) reaksjoner etter hvert som han med sorg – og hele registeret av sorgreaksjoner – må ta inn over seg at hans språkløse, hjelpeløst autistiske datter vil forbli slik, at «våre liv låg i hennar hender». Det setter han, som lever av å skrive, språk på. Romanen går i rette med rådende atferdsferdsterapi, men er overveldende en personlig beretning om og refleksjon over en fars forhold til en datter, til liv, språk, verdier, moral. Det er formidlet med forsonet kjærlighet til den andre, i et sterktsansende språk som hele tiden reflekterer over egen skrift.

Juryens medlemmer:
Elisabeth Svånå (juryleder)
Jan Askelund
Hilde Heradstveit
Ole Karlsen