Debutantene – framtidas forfattere

Det er et år siden Forfatterforeningen flyttet, og dette var det første debutanttreffet i nye lokaler.  Forfatter Jens M. Johansson hadde det årlige, og ærefulle…

img_1185

Det er et år siden Forfatterforeningen flyttet, og dette var det første debutanttreffet i nye lokaler. 

img_1181.jpg

Forfatter Jens M. Johansson hadde det årlige, og ærefulle oppdraget, å fortelle om det å debutere som forfatter, og det å være forfatter. Johansson fortalte blant annet om forestillingene knytta til det å debutere, det å være forfatter, og hvordan disse iblant justeres. Han fortalte engasjert om manuset han printa ut og bandt sammen med hyssing, hvordan han gikk og svingte med manuset i posen på vei til forlaget, hva han tenkte om framtida. Han beskrev tro på egen skriving men også tvilen som kommer, og hvordan en sammenligner seg med andre, hvem som får oppmerksomhet, hvem som får stipend.

hilde_rod-larsen.jpg

Hilde Rød-Larsen.

Stipend er et knapphetsgode, det er flere gode søkere enn det er stipend, understreket Forfatterforeningens leder, Heidi Marie Kriznik, da hun holdt sitt innlegg. Hun informerte ellers om foreningen, litteraturpolitiske virkemidler, det internasjonale arbeidet og aktuelle saker Forfatterforeningen jobber med nå.   

img_1189.jpg

Helene Flood. 

Generalsekretær Mette Møller informerte debutantene at de er å regne som selvstendig næringsdrivende og at de måtte sette av penger til, og betale, forskuddsskatt. Hun snakket videre om betydningen av normalkontrakten og det kollektive avtaleverket, om betydningen av å lage avtaler, og oppfordra debutantene til å lese avtaleverket og ringe før de undertegner og før det brenner. Møller understrekte også at Forfatterforeningen gir hjelp og bistand til forfattere uavhengig av medlemskap, ja faktisk at det er flere ikke-medlemmer som henvender seg og får hennes bistand enn medlemmer. 

img_1178.jpg

Jens M. Johansson.

Debutantene ble også informert om Norsk Forfattersentrum. Vanligvis er det daglig leder i Forfattersentrum, Ingvild Herzog, som gjør dette, men siden hun måtte melde pass denne gangen, fortalte Kriznik om det viktige formidlingsarbeidet Forfattersentrum gjør. Debutantene ble oppfordret til å melde seg inn i Forfattersentrum, gjøre seg kjent med og følge honorarsatsene som er å finne på Forfattersentrums nettsider!

img_1188.jpg

Kaja Kvernbakken.

Kristin Berget, nestleder i Det litterære Råd, ga debutantene innblikk i det krevende og omfattende arbeidet medlemmene i Det litterære Råd gjør. Hun fortalte om hvordan arbeidet gjøres i dag, og delte også noen tanker rundt den nye modellen, med en opptakskomite og en stipendkomite. Berget fortalte at rådet mottar rundt 300 bøker i posten i året, og at de leser alle debutantene nøye. Hun fortalte om hvor bredt sammensatt rådet er, at valgkomiteen gjør en grundig og viktig jobb for å sette sammen et råd slik at alle parametere er hensyntatt, slik som kjønn, språkform, sjanger, geografi, alder, som igjen gjør at en med stor trygghet kan si at rådsmedlemmene representerer bredden av skjønnlitterære forfattere.  Utskiftningen av rådsmedlemmene er også med på å sikre at ikke et litteratursyn setter seg. Rådet leser mye, har stor lesekompetanse, og mange setter sine egne forfatterskap på vent, for å gjøre det viktige arbeidet med medlemssøknader, stipend, og priser – slik som Tarjei Vesaas debutantpris

Så ble det servert, som det også er lang tradisjon for, ost og kjeks og drikke. Og vi som var der fikk gleden av å høre samtlige av de fremmøtte debutantene lese fra debutboka.