Deichman-utlånet øker tross korona

Etter et år med smitteverntiltak og tidvis stengte dører, har besøkstallene på Deichman-bibliotekene gått kraftig ned sammenliknet med i fjor. Men utlånet går opp.

Så langt i 2021 har Deichman-bibliotekene hatt 394 319 besøk. Det er en nedgang på 84 prosent i forhold til samme periode i fjor.

I samme periode har Deichman lånt ut 297 602 bøker og andre fysiske bøker. Det er en oppgang på 7 prosent i forhold til i fjor.

For digitale bøker er utlånsøkningen svimlende: Så langt i år har Deichman lånt ut 39 506 digitale bøker. Det er en økning på 130 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

– Finner støtte og glede

Utlånsøkningen kommer til tross for de mange smittevernstiltakene som preger både bibliotekene og Oslo for øvrig.

– De første månedene av 2020 hadde vi jo en helt annen situasjon enn den vi ser i dag. Hovedbiblioteket var stengt i påvente av at Deichman Bjørvika skulle åpne, men resten av bibliotekene var åpne som vanlig fram til Norge stengte ned. I lys av det er ikke så overraskende at besøkstallene er lavere. I år har vi kunnet slippe inn langt færre av gangen, og fra 23. januar til 3. februar måtte vi også holde helt stengt, sier biblioteksjef Knut Skansen.

– Men da er det desto mer gledelig å se de økte utlånstallene. Vi er veldig glade for å kunne tilby oslofolk godt lesestoff nå som bibliotekenes andre tjenester er stengt – og jeg er glad over at folk finner støtte og glede i å lese i denne krevende tiden. Jeg oppfordrer alle foreldre til å låne bøker til barna og til å benytte vårt digitale tilbud til barn gjennom påsken.

– Oslo er heldige som har et godt bibliotek til å hjelpe oss med å holde ut, nå når det er så begrenset hva vi kan gjøre. Jeg er stolt av det tilbudet som vi gir med at bibliotekene har holdt åpent så mye av tiden, og at vi fortsetter å låne ut bøker. Pandemien har virkelig synliggjort bibliotekets betydning, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Gamal.

Lørdag 13. mars i år gikk Deichman over til Bestill & hent. Det betyr at bibliotekene kun er åpne for å hente og levere bøker og andre ting man har lånt. Folk bestiller det de vil låne på nett og blir varslet når de kan komme til biblioteket for å hente. Tilbudet har vist seg å være veldig populært. Samlet mottar bibliotekene mellom 3000 og 4000 bestillinger hver dag.