Den andre

Kjenner du kvinnedagens fire deklarasjoner? Trykk "les mer" og lær mer. Sitatet "Man fødes ikke til kvinne, man blir det" stammer fra boka "Det andre…

Kjenner du kvinnedagens fire deklarasjoner? Trykk "les mer" og lær mer.

Sitatet "Man fødes ikke til kvinne, man blir det" stammer fra boka "Det andre kjønnet". Simone de Beauvoir baserer  ideene sine i boka på Hegels teorier om "Herre og knekt". Hegels teorier gikk ut på at den som ser den andre, definerer den andre som "den andre". Simone de Beauvoir videreførte dette med å si at kvinnens stilling som "den andre" ble naturalisert i datidens samfunn. Slik opplevde hun altså slutten av førtitallet – og det selv om Den Internasjonale Kvinnedagen da hadde eksistert i tretti år: Den offisielle Internasjonale Kvinnedagen ble stiftet i København i 1910, under Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress. Forløperen var fra året før. Den 28. februar 1909 etablerte Sosialistpartiet i USA den Nasjonale Kvinnedagen. USA fortsatte å feire den i slutten av februar helt fram til 1913. Land etter land adopterte 8. mars som "kvinnedag". I 1975 formaliserte FN sin offisielle rolle i anledning kvinnedagen, og formulerer en deklarasjon i fire punkt:

promotion of legal measures;

mobilization of public opinion and international action;

training and research, including the compilation of gender desegregated statistics;

and direct assistance to disadvantaged groups.

Grunnleggende menneskerettigheter, altså, som er noe av det DnFs Internasjonale Utvalg støtter når de hvert år gir en ytringsfrihetspris til noen som er forfulgt eller på andre måter møter motstand fordi de uttrykker seg.