Den nye sjefen til bokhandlerne

At e-boken vil bety kroken på døren for norsk bokhandel, er en altfor snever tanke. Det mener Trine Stensen Lunde (47), som er ansatt som…

Trine Stensen Lunde LITE

At e-boken vil bety kroken på døren for norsk bokhandel, er en altfor snever tanke. Det mener Trine Stensen Lunde (47), som er ansatt som ny direktør i Bokhandlerforeningen etter Randi S. Øgrey. Med optimisme og glød vil hun kjempe for å finne bokhandelens naturlige plass også i en digital fremtid. På det personlige plan leser hun mye faglitteratur – og krim som ikke er altfor skummel.

– Hva kjennertegner en god bokhandel?

– Dette er et spørsmål jeg ser frem til å diskutere og definere sammen med bransjen. Som utgangspunkt har jeg at kjerneverdiene som bredde i litterært utvalg, kvalitet, tilgjengelig må ha en sentral plass. Det forhindrer ikke at bokhandelen også tilbyr andre produkter og tjenester. Det er mange mulige krysningfelt, for eksempel den teknologiske retningen eller kultur- og kaféretningen for å nevne noen.

– Hvorfor har du lyst til å bli sjef i Bokhandlerforeningen?

– Først og fremst fordi jeg mener det er en svært spennende jobb med store utfordringer som skal løses. Det å sikre at vi har en god utbredelse av bokhandlere som kan tilby publikum over hele landet god bredde og kvalitet på bøker ser jeg som et viktig samfunnsvar. Så har jeg hørt at det er trivelige folk i bransjen og de ser jeg frem til å bli bedre kjent med.

– Hva blir bokhandelens plass i et marked der mange tror at e-boken gradvis vil forskyve papirboken?

– Jeg har en strek tro på at bokhandelen består som en sterk faghandel for litteratur også i fremtiden. Dette skjer ikke uten en bevisst satsing på det. Endringer i bransjen vil helt sikkert fortsette og e-bokens utvikling vil selvsagt innvirke på slike endringer. Isolert sett vil en kunne hevde at e-bokomsetning ikke fordrer en fysisk bokhandel. Dette tror jeg er en altfor snever tanke om leseres behov i fremtiden. Jeg tror, som flere før meg, at e-bok tildels vil treffe et nytt behov hos lesere og dermed tildels et nytt marked, selv om det også vil erstatte papirbok i noen tilfeller. Når det er sagt tror jeg ikke det er utenkelig at fremtidens lesere både vil ha boka de kjøper i papirform og i e-bokform, eller anvende e-bok på andre måter enn papirbok. Rett og slett fordi de har ulikt format og fyller ulike funksjoner. Hvordan bokhandelen evner å erobre posisjon i denne utviklingen vil være sentralt. Bokhandelens plass i fremtiden er et omfattende tema som nok krever mer spalteplass for å utdype. Kort sagt er det åpenbart at e-bok ikke er den eneste utfordringen for bokhandelbransjen. Boklov er en annen. Uansett, ønsker jeg å være med å dempe frykten for fremtiden, bidra til engasjert, realistisk og offensiv debatt om de mange faktorene som spiller inn, og så gå i møte med disse utfordringene med sterk tro på fremtiden.

– Hvilken bakgrunn har du?

– Jeg er oppvokst i Lier i Buskerud. Flyttet til Oslo for snart 20 år siden og bor på Nordstrand. Jeg har tre barn på 11, 17 og 25. Kommer fra jobben som avdelingsleder i Norsk idrettsmedisinsk institutt (NIMI) hvor jeg ledet en avdeling for mennesker med sykelig overvekt. Har alltid jobbet med «saker» som engasjerer meg. Saker som miljøvern, bistand, menneskerettigheter og rus er blant det som ligger i fortiden min. Interessen for det kommersielle og markedsorienterte har vokst sterkt frem fordi jeg ser det er en selvsagt sammenheng mellom fag og kvalitet på den ene siden og lønnsomhet og butikk på den andre. Ellers som dere sier i bransjen: forholdet mellom børs og katedral. Jeg har lederutdanning og avslutter i disse dager en master i coaching og organisasjonsutvikling. Utdanning har jeg tatt på si ved siden av jobb i flere år. Nå blir det fullt fokus på litteraturfeltet fremover. Da kan jeg også dyrke leseinteressen enda sterkere.

– Hva liker du selv å lese?

– Det blir ofte mye faglitteratur. Liker å lese meg godt opp på de fagområdene jeg jobber med. Når det kommer til skjønnlitteratur liker jeg krim – bare det ikke er for skummelt. Bøker må fenge meg før en tredjedel av boka er lest. De bøkene som fenger meg raskt, har handling fra det politisk maktspillet. Som lobbyist i mange år er det gjenkjennelig og artig scene.

Stensen Lunde tiltrer som bokhandeldirektør 1. september.