Aktuelt

Derfor er #kunstneroppropet viktig!

            Regjeringen går i sitt budsjettforslag inn for å øke gapet mellom kunstnernes inntekt og inntektsnivået ellers i samfunnet. Helt…

unnamed

            Regjeringen går i sitt budsjettforslag inn for å øke gapet mellom kunstnernes inntekt og inntektsnivået ellers i samfunnet. Helt sentrale kulturpolitiske virkemidler for langsiktig bygging av et rikt utvalg kunstnerskap blir satt på sparebluss. For litteraturen sin del handler det om grunnsteinene i litteraturpolitikken, innkjøpsordningene og stipendene. Dagens gullalder for norsk litteratur i inn- og utland skyldes ikke sittende regjerings kulturnæringspolitikk, men tiår med oppbygging og utvikling av nettopp stipend- og innkjøpsordninger. Helleland setter en stopper for videre utvikling. Ja til næringspolitiske tiltak for økt salg av kunst men skal du ha noe å selge kan du ikke kutte i produktutviklinga. Er målsettinga både kunstnerisk kommersiell suksess for norsk litteratur, så er middelet ikke å sultefore forfatterne, men å over år gi mange nok forfattere tid til å utvikle sitt forfatterskap.

            I tillegg til å gi kunstnerne inntektsnedgang vil Helleland avdemokratisere oppnevninga av stipendkomiteene og konsentrere makta i et lite departementsoppnevnt utvalg. Å overføre oppnevninga fra 29 000 kunstnere til et utvalg på fem personer, klarer ministeren likevel å kalle for ei demokratisk endring. Et utvalg på fem personer kan på ingen måte sitte på like stor kunstfaglig kompetanse om alle kunstfelt som 29 000 kunstnere.

            Vi lever i ei tid med store og raske endringer. Det som skjer i verden er ikke objektivt og enkelt. Der alle vil ha enkle svar, er kunsten særlig utfordra», uttalte den jødisk-østerrikske forfatteren Stefan Zweig, som levde i eksil sine siste leveår, på flukt fra nazistene. Han var en av datidas største og mest leste forfattere i Europa, og han krevde at kunsten skulle forbli kunst og møte mennesker uten de enkle svarene. Vi må legge til rette for og bevare nettopp kunstens kompleksitet. Det ser det ikke ut til at denne Regjeringen forstår.

Skjønnlitteraturen, kunsten, hjelper oss til å forstå oss selv, vår tid, våre medmennesker.

            Så:

            Nei til maktkonsentrasjon! Ja til kunstnernes oppnevningsrett!

            Nei til inntektsnedgang! Ja til lønnsreform for stipendene!

            Nei til nedbygging av litteraturpolitikken! Ja til styrking av innkjøpsordningene!