Derfor forsvarer Helga Flatland kunstnernes rett til å utnevne stipendkomiteer

I et større intervju i Dagsavisen begrunner Flatland hvorfor hun var en av seks forfattere som skrev et felles opprop mot kulturministerens forslag om å…

helga_flatland

I et større intervju i Dagsavisen begrunner Flatland hvorfor hun var en av seks forfattere som skrev et felles opprop mot kulturministerens forslag om å endre forvaltningen av Statens Kunstnerstipender.

  • Les intervjuet med Helga i sin helhet her: http://www.dagsavisen.no/kultur/helga-er-bokhostens-vinner-1.1070221 

For øvrig den samme kulturminister – Linda Hofstad Helleland – som nylig delte ut Bokhandlerprisen til selvsamme Helga Flatland, på vegne av Bokhandlerforeningen. 

  • Les mer om kritikken mot nyordningen her: http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/slaget-er-tapt-men-kampen-fortsetter-her-er-debatten-uke-uke#.WjfP0t_iaUk

Hittil har kunstnernes egne organisasjoner oppnevnt stipendkomiteer. Nå får det regjeringsoppnevnte utvalget for Statens Kunsterstipend det formelle ansvaret for å oppnevne stipendkomiteene. Til tross for mye kritikk fra forfattere og kunstnerorganisasjoner ble Høyres forslag vedtatt i Stortinget som ledd i budsjettforhandlingene.

Jeg har stor tillit til Det litterære Råds vurderinger

I fjor ble Helga Flatland den yngste forfatteren noensinne som er tildelt femårig arbeidsstipend gjennom Statens Kunstnerstipend.

– Jeg har selv fått stipender og vet hvor viktig det er, særlig for nye, unge forfattere som trenger tid og rom til å utvikle et forfatterskap. Der er stipendordningene svært viktige. Jeg har stor tillit til Det litterære Råds vurderinger, sier Flatland til Dagsavisen.  

Det litterære Råd ser helheten i et forfatterskap

– Jeg har selv sittet i styret i Forfatterforeningen og fått innblikk i hvordan Det Litterære Rådet jobber. Ikke alle forfattere er flinke til å skrive søknader. Rådet leser ikke bare søknader, de ser samtidig helheten i et forfatterskap. Det bekymrer meg at vi kan ende opp med en tildelingskomité som ikke har samme faglige vurderingsevne og oversikt. Det forundrer meg at kulturministeren går imot et samlet forfatter-Norge, fra smale poeter til bestselgende romanforfattere, som alle har gått sammen om å si: Dette er en dårlig idé. Jeg ble overrasket og skuffet over at dette ble vedtatt i Stortinget. Jeg kan ikke forstå at man ikke lytter til de 30.000 i kunstnerorganisasjonene som protesterte. Men kampen er ikke over, sier Helga Flatland til Dagsavisen.