Desemberhilsen fra Heidi Marie Kriznik

Kjære forfattere, Takk for at så mange av dere møtte opp og deltok på medlemsmøtediskusjonen, på jubileumsprogrammet på Grand og på medlemsmøtemiddagen i anledning Forfatterforeningens…

_syn5444-2

Kjære forfattere,

Takk for at så mange av dere møtte opp og deltok på medlemsmøtediskusjonen, på jubileumsprogrammet på Grand og på medlemsmøtemiddagen i anledning Forfatterforeningens 125-årsfeiring! 

Dette desemberbrevet skrives i Kronprinsens gate 17, i Forfatterforeningens nye lokaler. Skrivebord og datamaskiner er på plass, men rundt oss er det pappesker og umonterte hyller. Det var vemodig å flytte fra Rådhusgata 7, men de nye lokalene er lyse og funksjonelle, og jeg tror det blir bra for alle å være her. Oversetterforeningen, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Kritikerlaget og Dramatikerforbundet har også flyttet, så organisasjonene er samla her. Telefonnummer og e-postadresser er uforandret, men vi har fått ny besøksadresse og postadresse:

Besøksadresse:

Kronprinsens gate 17

0251 Oslo

 

Postadresse:

Postboks 1779 Vika

0122 Oslo

 

Det skjedde mye i 2018, og det kommer det til å gjøre i 2019 også. En rekke stortingsmeldinger og høringer foreligger og er varslet.  I november i år kom Kulturmeldingen, en melding det er lett å sitere fra fordi den peker på kunsten og kulturens betydning. Den er imidlertid lite konkret og innehar en stor dose teknologioptimisme og synes å glemme at betalingsviljen blir lav når innhold digitaliseres. Til tross for at det er forfatterne som skaper innholdet og grunnlaget for strømmetjenesten blir forfatternes inntekter lave i forhold til omsetningen. Storytels globale omsetning var i 2017 oppe i 730 millioner svenske kroner! Forfatterforeningen veit at forfattere gjerne vil være mest mulig tilgjengelige med sine verker på alle plattformer. De teknologiske og digitale nyvinningene må selvfølgelig utnyttes til fordel for lesere og forfattere, men det må ikke føre til at forfatternes inntekter går ned!

I Kulturmeldingen understrekes det at det skal arbeides med å «Forenkle og styrkje rammevilkåra og dei sosiale rettane til sjølvstendig næringsdrivande kunstnarar.»  Sosiale rettigheter og pensjon er viktig for kunstnerne og opptar forfatterne. Forfatterforeningen tar også stadig disse forholdene opp i politiske møter. At stortingsmeldingen peker på pensjon og sosiale rettigheter er viktig, det aller viktigste er imidlertid at ordene følges opp i handling.

Statsbudsjettet er i skrivende stund vedtatt. Takket være gjennomslag for lønnsreformen for Kunstnerstipendene utgjør nå alle kunstnerstipendene femti prosent av en gjennomsnittlig norsk lønnsinntekt, altså 268 222 kroner. Dette er en fantastisk seier for et velfungerende samarbeid i Kunstnernettverket som samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Forfatterforeningen har i våre budsjett- og høringsinnspill, blant annet oppfordra til 100 nye stipendhjemler, i tillegg til at stipendene bør bindes til årlig lønnsvekst for statsansatte eller tilsvarende. Dette vil vi fortsette å oppfordre til.  Stipend er en finansiering som går direkte til de som skaper og lager innhold. I dag mottar kun 10,4 % av søkerne statlige kunstnerstipend. Nesten 90 % av kunstnerne får altså avslag.

I løpet av januar sender vi innspill til Kunstnermeldingen. Omtrent samtidig skriver vi høringssvar til Forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Her foreslås det en omlegging av fastprisordningen for nye utgivelser. Departementet foreslår to ulike modeller som de vil ha innspill på. Det vil bli en videreføring av den faste bokprisen i en eller annen form. I lenkene lista opp nedenfor kan du lese mer om bokavtalen og faste bokpriser:

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/til-beste-hvem-og-hva

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/fastpris-er-viktig-forfatterne

https://www.forfatterforeningen.no/artikkel/regjeringen-vil-ha-kortere-fastpris-lydboker

I Kunstnermeldingen forventer vi at det vil ligge konkrete tiltak for å bedre kunstneres sosiale rettigheter, så som pensjon og sykepenger. Forfatterforeningen har allerede hatt et forberedende innspillsmøte med departementet, og seniorrådgiver i Kulturdepartementet, Mette Kvandal har understreket at bedre sosiale rettigheter for kunstnere er et prioritert arbeid. Forfatterforeningen lover å holde presset oppe og levere gode innspill.  

I tida frem til årsmøtet 23.-24 mars vil styret ta utgangspunkt i rapporten om medlemskriterier og diskusjonen på medlemsmøte i sitt arbeid med å utarbeide mulige forslag til endringer i medlemskriteriene våre. Årsmøtet og valgene vi gjør der vil være svært viktige og ha betydning for hvilke saker Forfatterforeningen skal jobbe med i tida framover. Hva slags forening vil vi være?  Sett av årsmøtedatoene 23-24.mars!

Avslutningsvis vil jeg nevne at det i anledning 125-års jubileumet har vært planlagt og arbeidet med to publikasjoner. Den ene vil komme på nyåret, den andre er tilgjengelig nå. Litteratur, politikk og samfunn er skrevet av to tidligere ledere, Anne Oterholm og Sigmund Løvåsen og den nåværende.  Litteratur, politikk og samfunn handler om litteraturens rammebetingelser, men også om hvorfor vi trenger skjønnlitteratur og hva skjønnlitteratur egentlig er.  Boka vil etter hvert bli publisert som e-bok, og være nedlastbar på nettsiden. Til dere som ikke vil vente på e-boka, men ønsker å lese dere opp på litteraturpolitikk, send en e-post til meg, lederen@forfatterforeningen.no innen 3.januar, og dere vil få tilsendt et fysisk eksemplar så snart som mulig.   

Den andre publikasjonen er en samling essayer skrevet av forfattere som har deltatt i forfatterforeningens jubileumsturné: Herbjørg Wassmo, Mirjam Kristensen, Mette Karlsvik, Victoria Kielland, Erlend Loe, Øyvind Rimbereid, Cecilie Løveid, og Laila Stien. I tillegg har tre tidligere ledere i foreningen har sagt ja til å skrive essayer: Thorvald Steen, Toril Brekke og Bjørn Nilsen. Denne publikasjonen vil bli tilgengelig på nyåret.

Jeg ønsker dere en riktig god juleferie, og et godt nytt år.