Desse har fått stipend frå staten

Alle som har søkt stipend frå staten skal også få personleg brev om dei er tildelt stipend eller ikkje.  Stipend frå DnFs vederlagsfond blir publiserte…

sks

Alle som har søkt stipend frå staten skal også få personleg brev om dei er tildelt stipend eller ikkje. 

Stipend frå DnFs vederlagsfond blir publiserte måndag.