Det gjekk ikkje forbi i det stille

Foto: Christian Elgvin