– Det kjem til å bli det beste biblioteket i verda!

Seks tusen bøker blei i går flyttta frå det gamle til det nye bilbioteket. Barneskulebarn frå heile Oslo bar bøkene mellom biblioteka. Eitt av barna,…

Anne-Cath. Vestlys plass 1/ det nye hovudbiblioteket til Deichman. Illustrasjon frå Deichman.no

Seks tusen bøker blei i går flyttta frå det gamle til det nye bilbioteket. Barneskulebarn frå heile Oslo bar bøkene mellom biblioteka. Eitt av barna, fjerdeklassingen Sølve, fortalte Deichman Bjørvika at han trur det nye biblioteket blir «det beste biblioteket i verda» – det har jo vore planlagt i ti år. Utstillingssett som viser det nye hovudbiblioteket skal på turné på filialane i Oslo fram til 28. mars. Her er meir informasjon om utstillingane.