Digitale rettigheter og backlist

Nettutgaven av Bok og Samfunn gjengir hovedagendaen til forfatterforeningens årsmøte førstkommende lørdag: Digitale rettigheter og utnyttelse av disse. Anne Oterholm uttaler at vi vil se…

Nettutgaven av Bok og Samfunn gjengir hovedagendaen til forfatterforeningens årsmøte førstkommende lørdag: Digitale rettigheter og utnyttelse av disse. Anne Oterholm uttaler at vi vil se på alle muligheter som åpner seg i et digitalt bokmarked, og at et sentralt punkt her handler om hvorvidt og hvordan forlagene vil sikre at forfatternes backlist blir godt utnyttet. Hvilken rolle kan vi forfattere selv innta? Og hvor stor bredde av backlisten vil forlagene gjøre tilgjengelig i et digitalt bokmarked?

Om forfatteren velger å ta rettighetene tilbake dersom forlaget velger å ikke trykke en bok på nytt etter fem år, står det forfatteren fritt å utnytte verket i ønsket format.

– Det er uten tvil enklere for en forfatter å forvalte egne rettigheter i en digital verden enn i en analog. Om dette vil bli et tema er helt avhengig av hvordan forlagene utnytter forfatternes rettigheter digitalt.

Anne Oterholm påpeker at vi ennå vet for lite om hva forlagene tenker på dette området, og at forfatterforeningen derfor nå er i en fase hvor vi undersøker hva vi selv kan gjøre.