Aktuelt

Digitalisering av bøker hos Nasjonalbiblioteket

Bok og Bibliotek meldte tirsdag om "Turbulens i Bokhylla.no". Det gjelder Nasjonalbiblioteket sin digitalisering av norske bøker. Forfattere skal ha reagert med "Forbløffelse. Irritasjon. Og…

Bok og Bibliotek meldte tirsdag om "Turbulens i Bokhylla.no". Det gjelder Nasjonalbiblioteket sin digitalisering av norske bøker. Forfattere skal ha reagert med "Forbløffelse. Irritasjon. Og regelrett sinne" når de finner ut at bøkene deres er digitaliserte og plasserte i Bokhylla. Reaksjonene kommer først og fremst fra sakprosaforfattere, og virker å komme på grunn av manglende informasjon og kunnskap hos de berørte forfatterne, og ikke fordi her er gjort noe juridisk feil fra NB sin side. . Har denne saken relevans for de skjønnlitterære forfatterne? 
 


 


Det var på etteråret 2009 at Nasjonalbiblioteket annonserte et lite knippe nye jobber. Arbeidsoppgaven var å bidra til det nye store arkivet av digitalisert, norsk skjønn- og faglitteratur. Kvalifikasjonene var (gjerne) juss, med spesialisering på det som har med opphavsrett og åndsverk å gjøre.
Et par år senere begynner altså arkivet å ta form. Men har de gjort informasjonsjobben sin grundig nok – mot forfatterne?
Bok og Bibliotek skriver: Reaksjonene er langt fra positive blant forfattere som rent tilfeldig oppdager at bøkene deres ligger ute i fulltekst på Bokhylla.no. Flere har trukket tilbake bøkene sine og kritiserer mangelen på informasjon.
Hva med de skjønnlitterære forfatterne? Advokat Mette Møller er generalsekretær i Forfatterforeningen, og har denne kommentaren:
– Saken gjelder  også de skjønnlitterære, men etter det jeg vet, er det pensumforfatterne og –forlagene som i hovedsak har reagert. Det er nok flere grunner til dette; mange bruker bokhylla.no som et lesesalstilbud, dvs. de bruker ulike sakprosabøker som oppslagsverk, søker, leser målrettet noen sider, og går ut av boken. De som er interessert i skjønnlitteratur, leter, finner og etterspør så papirboken i biblioteket om de vil lese hele teksten, sier Møller.
 "Bok og Bibliotek" Frilansjournalist Lindstad har funnet avtalen mellom Bokhylla.no og de som har opphavsretten, og siterer en paragraf med overskriften "Reservasjonsrett": "Kopinor kan i løpet av avtaleperioden trekke enkeltverk fra avtalen".

Lindstad skriver videre for Bok og Bibliotek: "Ingen steder blir det forklart at dette faktisk betyr at forfatterne selv kan trekke sine verk, og verken hos Kopinor eller på Bokhylla.no finner vi informasjon om hvordan en forfatter gjør det og hvor man henvender seg."
Administrerende direktør Per Christian Opsahl i Den norske Forleggerforening er også sitert:
– Jeg ser ikke noe galt i det. (måten dette prosjektet er gjennomført, red. anm). Snarere tvert i mot. Det enkelte forlag og den enkelte forfatter må vurdere om titlene deres bør delta i prosjektet eller ikke. Forleggerforeningen ser på Bokhylla.no som et tidsbegrenset prøveprosjekt og er glade for pilotprosjekter på det digitale området, som kan gi kunnskap om bruken og brukerne.
Men problemet med dette prosjektet virker å være informasjonssvikt. Bok og Bibliotek skriver:
Ifølge NFFs stedfortredende generalsekretær Mads Liland, har medlemmene blitt orientert gjennom de vanlige informasjonskanalene, det vil si NFFs nettsted og medlemsbladet NFF-bulletin. Resultatet er imidlertid magert når vi går gjennom bulletinene for 2009 og 2010, årsmeldingen for 2009 og gjør søk på nffo.no. Ingen steder finner vi verken avtaleteksten, informasjon som utdyper hva Bokhylla-prosjektet innebærer for medlemmene, eller opplysninger om reservasjonsretten.
NFFs eneste budskap synes å være at Bokhylla.no er et flott tiltak. I en av NFF-bulletinene leser vi at "Departementet fortjener godord for både handlekraft og tempo i denne prosessen. (…) Dette er god kulturpolitikk, god litteraturpolitikk og god språkpolitikk. "
Både forleggere og forfattere vi er i kontakt med, etterlyser informasjon fra Kopinor. Hos Kopinor får vi bekreftet at de ikke har sendt ut noen egen informasjon til de enkelte rettighetshaverne. YngveSlettholm.jpg – Kopinor er en organisasjon av organisasjoner, og vi forholder oss til våre medlemsorganisasjoner, som eventuelt kan informere via sine kanaler og adresseregistre, sier administrerende direktør, Yngve Slettholm. Når vi beskriver hvordan man må søke og lete etter informasjon om avtalen og reservasjonsretten på Kopinors nettsted, er Slettholm uenig i at dette er vanskelig tilgjengelig. Han ser det ikke som Kopinors ansvar å sikre at den enkelte opphavsmann vet hvordan man kan trekke bøker fra Bokhylla.no.