Dikt fra himmelen

Hva sier du til å la et av dine dikt bli sluppet ut fra et FN-helikopter over Nikosia på Kypros? De to organisasjonene Ideogramma og…

sky

Hva sier du til å la et av dine dikt bli sluppet ut fra et FN-helikopter over Nikosia på Kypros? De to organisasjonene Ideogramma og Sidestreets, som holder til på hver sin side av den delte byen, ønsker norske lyrikere velkommen til å medvirke i arrangementet Fall-In Poetry. 100 dikt – hvert trykt i 1000 eksemplarer og skrevet av lyrikere fra hele verden – vil bli sluppet ut fra et FN-helikopter over Nikosia onsdag 16. eller 23. mai. Innbyggerne i byen skal så lese diktene og plassere dem på oppslagstavler som er satt opp. Diktslippet er ledd i en større kulturfestival med mange arrangementer. En jury vil velge ut diktene som får være med.

Du kan sende inn ett eller to dikt til vurdering. Diktene bør tematisk handle om fred, sameksistens, gjensidig forståelse, respekt. Diktet kan leveres på originalspråket, men må ledsages av en oversettelse til engelsk (og/eller gresk/tyrkisk). Vedlegg et bilde av deg selv og 2-3 linjer om deg, som vil bli hengt opp på oppslagstavlene. Sist frist for innlevering er 31. mars.

For mer informasjon – kontakt info@sidestreets.org eller nora@ideogramma-cy.com eller sjekk ut nettstedene deres: http://www.ideogramma-cy.com/ og http://www.sidestreets.org/