DnF advarer mot kontrakter fra Storytel Sverige

Den norske Forfatterforening ble nylig gjort oppmerksom på at Storytel Sverige har kontaktet forfattere med tilbud om skriveoppdrag direkte for lyd, omtalt som «Storytel Originals», der de tilbyr en såkalt total buy-out-kontrakt. En slik kontrakt innebærer at forfatter mot et engangsvederlag gir fra seg rettighetene til sitt åndsverk i alle formater, for all fremtid, mot et engangsvederlag.

Forfatter gir altså avkall på all salgsbasert inntekt, i motsetning til hva som er vanlig i dagens strømmekontrakter, der forfatter har rett på salgsbasert inntekt (royalty) og med en minstesats per lytting. Det pågår i dag forhandlinger mellom forfatterforeningene og Forleggerforeningen om nye normalavtaler for lydbøker i strømmetjenester, avtaler som også vil være førende for bøker som går direkte til lyd. Forfatter gir også Storytel Sverige full adgang til å publisere verket i andre formater, som e-bok og papirbok, uten Normalavtale eller ytterligere inntekter til forfatter.

Denne type frikjøp av forfatterens opphavsrettigheter er fremmed på litteraturfeltet, og skribentorganisasjonene har sterke prinsipielle innvendinger mot slike avtaler. 

Å undertegne kontrakt med Storytel Sverige på premissene som per i dag er fremlagt, innebærer ikke bare å underby kolleger, men også å gi Storytel Sverige et konkurransefortrinn fremfor medlemmene i Forleggerforeningen, som er forpliktet til å følge Normalavtalene, som er fremforhandlet mellom forfatterforeningene og Forleggerforeningen. Dette kan på sikt være med på å undergrave Normalavtalen.

Vi fraråder alle forfattere å inngå avtaler som baserer seg på premissene i kontrakten Storytel Sverige legger frem. Vi ber alle som blir kontaktet av Storytel Sverige vedrørende avtaler om å kontakte DnF.