DnF åpner for ikke-medlemmer og observatører i Det litterære Råd

Styrets forslag lød som følger:  «Ikke-medlemmer av Den norske Forfatterforening kan foreslås av valgkomiteen og velges inn som et av de faste medlemmene i Det…

Styrets forslag lød som følger: 

«Ikke-medlemmer av Den norske Forfatterforening kan foreslås av valgkomiteen og velges inn som et av de faste medlemmene i Det litterære Råd hva gjelder Rådets stipendarbeid. Det kan ikke være flere enn ett eksternt medlem i Rådet, og vedkommende forplikter seg til å følge de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder Rådet.»

Videre het det i forslaget: 

«Styret avgjør om en ekstern person etter søknad med saklig grunn skal kunne ha observatør-status under Rådets stipendarbeid.»

Forslaget fikk årsmøtets tilslutning og føyes dermed til i formålsbestemmelsens § 12.