Aktuelt

DnF: Du står fritt til å forhandle med Lydbokforlaget

Kjære medlemmer, Lydbokforlaget vil i løpet av høsten/vinteren etablere en ny abonnementstjeneste for lydbøker. Tjenesten vil være åpen for lydbøker fra andre forlag, men vi antar…

lydbokforlaget

Kjære medlemmer,
 
Lydbokforlaget vil i løpet av høsten/vinteren etablere en ny abonnementstjeneste for lydbøker. Tjenesten vil være åpen for lydbøker fra andre forlag, men vi antar at den i hovedsak vil inneholde lydbøker utgitt av Lydbokforlaget. Det finnes ennå ikke en fremforhandlet avtale mellom Forleggerforeningen og Forfatterforeningen for lydbøker i slike tjenester.
 
Forfatterforeningen er nylig gjort kjent med innholdet i avtalen Lydbokforlaget ønsker å tilby forfatterne. Forfatteren tilbys 2 prosentpoeng bedre royalty av inntektene enn Cappelen Damm gir for lydbøker i Storytel, og det er grunn til å tro at distribusjonsandelen blir lavere slik at royaltygrunnlaget blir noe bedre i favør av forfatteren. Forfatteren er i Lydbokforlagets avtale sikret et minstevederlag per lytting i tjenesten. Cappelen Damm tilbyr ikke slikt minstevederlag. 

Men Forfatterforeningens holdning er at forfatter også fra Lydbokforlaget tilbys en urimelig lav andel av abonnementsinntektene           .
 
Vi forhandler fortsatt om en avtale på foreningsnivå. Det betyr at dere ikke trenger å godta vilkårene som blir tilbudt fra Lydbokforlaget. Alle står fritt til å kreve bedre vilkår. Dette gjelder f.eks. royaltyprosent og minstevederlag. Hvis du ikke når fram med dine krav, vil du trolig tape lite på å vente med å signere kontrakt til en fremforhandlet normalavtale kommer på plass. Dette gjelder også dersom du mottar avtale fra forlag som ønsker å tilby lydboka di i Storytel.
 
Hvis du ønsker å signere avtalen som Lydbokforlaget tilbyr, eller den avtalen du og forlaget blir enige om, oppfordrer vi alle om å kreve følgende tatt inn i avtalen:
 
«Avtalen signeres under forutsetning av at ny avtale fremforhandlet mellom Den norske Forleggerforening og Den norske Forfatterforening skal erstatte denne med tilbakevirkende kraft i den grad den nye standardavtalen gir forfatteren bedre vilkår.»
 
Husk også at det uansett ikke skal legges nye titler (som er i fastprisperiode) inn i en slik abonnementstjeneste.
 
Bare ta kontakt hvis du har spørsmål.
 
 
Sigmund Løvåsen
Leder