DnF, FF og NBU refser forleggere for mislighold av normalkontrakten

Forfattere mener de har fått for lite betalt for bøker som er solgt på tilbud, skriver Klassekampen. Ifølge Forfatterforeningen, Forfatterforbundet og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere får mange forfattere for dårlig betalt for salget av tilbudsbøker. Noen forlag halverer royaltyen. Forleggerforeningen beskyldes for ikke å ta tak i brudd på normalkontrakten.

I et brev til Forleggerforeningen får den refs fra Forfatterforeningen, Forfatterforbundet og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere for ikke å gripe inn i det som beskrives av «mislighold» av normalkontrakten.

Les saken i Klassekampen:

https://klassekampen.no/utgave/2022-01-05/krever-handling

Flere forfattere har fått så lite som 7,5 prosent royalty av bøker som er solgt til nedsatt pris, blant annet på Mammut-salget. I henhold til normalkontrakten for skjønnlitteratur kan en så lav royaltyprosent bare brukes ved såkalt realisasjon – når boka skal ut av markedet. Normalkontrakten sier også at forfatteren «skal underrettes skriftlig om påtenkt realisasjon».

Skribentorganisasjonene mener ifølge Klassekampen at den lave royaltyprosenten brukes uten at det er snakk om realisasjon. De har vært i kontakt med flere forfattere som heller ikke har blitt underrettet før betalingen er blitt redusert.

«Vi mener det er helt uhørt at Forleggerforeningen ikke går ut med informasjon til medlemmene om at denne praksis må opphøre, og forklarer hva avtaleteksten faktisk sier», står det i brevet fra Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) og Forfatterforbundet.

Nå tar skribentorganisasjonene opp kampen for å få en slutt på praksisen som de mener har pågått i flere år.

Alexander Løken, leder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, forteller at flere jurister har arbeidet med saken. De har også samarbeidet med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), som «har opplevd tilsvarende utfordringer».

Løken tror ifølge Klassekampen at det kan være store mørketall, og at mange forfattere har fått for lite penger. – Vår erfaring er at flere av de største forlagene har misligholdt normalkontrakten på dette området, sier han.

– Royaltyavregningene som forlagene sender ut, er tidvis komplekse og omfattende, så det kan være vanskelig for forfattere å avdekke dette på egen hånd. Men vi bistår selvfølgelig dem som kontakter oss, og har flere ganger oppfordret medlemmene våre til å sjekke avregningene sine.

Heidi Marie Kriznik har vært i kontakt med flere forlag for å påpeke at de handler i strid med normalkontrakten.

– Ofte får vi svar fra en i royaltyavdelingen først, og svarene vi får, er ulike. Det faktum at forfatter ikke er informert, blir påfallende sjelden kommentert, forteller hun.

Kriznik beskriver forlagenes praksis som et alvorlig kontraktsbrudd når disse dumper royaltyen fra 15 til 7,5 prosent.

I brevet til Forleggerforeningen blir det påpekt at flere forlag har etterbetalt forfattere etter anmodning fra skribentorganisasjonene. De krever at forlagene betaler forfatterne det de skylder.

Heidi Austlid, leder i Forleggerforeningen, er lite interessert i å diskutere innholdet i brevet med Klassekampen. Hun sier at forleggerne er opptatt av å føre en tillitsfull og konstruktiv dialog direkte med partene. Hun sier de er opptatt av å ta vare på det kollektive avtaleverket, men har ikke tenkt å svare forfatterne via Klassekampen. I etterkant av intervjuet med Austlid har skribentorganisasjonene fått svar fra Forleggerforeningen. Kriznik forteller at forleggerne vektlegger endringer i markedet.

– Men endringer i markedet gir ingen rett til avtalebrudd, påpeker Kriznik overfor Klassekampen.