DnF fikk 150 000 fra Kulturrådet til digitale lesesirkler

Kulturrådet inviterte til å vurdere søknader i en ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronakrisen tidlig i mai.   – Dette kommer leserne til gode, og blir…

uten_navn

Kulturrådet inviterte til å vurdere søknader i en ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronakrisen tidlig i mai.  

– Dette kommer leserne til gode, og blir forfatteroppdrag, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik. – Noe som er superviktig nå når mange har tapt, og taper oppdrag. Forfattersentrum  har registrert en halvering av oppdrag fra mai 2019 til mai 2020.

I søknaden om støtte kaller DnF prosjektet for «Forfatter møter digital lesesirkel». Prosjektet skal «legge til rette for at lesesirkler kan, via digital plattform, få besøk av forfatteren av boka de leser nå når ikke fysiske besøk lar seg gjennomføre». 

I prosjektbeskrivelsen skriver DnF:

Med bakgrunn i koronautbruddet og smittevernsituasjonen i landet kan fysiske møter rundt litteraturen ikke gjennomføres. Vi må finne nye måter å formidle litteratur og forfatterbesøk. Dette prosjektet kan enkelt organiseres ved at lesesirkler rundt omkring i Norges land kan «bestille» forfatteren av boka de leser.  Det kan være lesesirkler på skoler, i nabolag, blant kolleger eller venner og så videre. Når forandringer skjer så fort som i dag blir definitivt ikke behovet for skjønnlitteraturens språk og iscenesettelser mindre og vi kan med dette prosjektet bidra til demokratiske «lavterskel»-møter mellom forfattere og lesere. Prosjektet er enkelt gjennomførbart. 

Formålet er å skape «lavterskel»-møter mellom forfattere og lesere og gi deltakere i lesesirkler mulighet til å møte forfatteren av boka de leser. Hensikten er å lage et alternativ til fysiske forfattermøter og fysisk litteraturformidling.

Tanken er at tjue skjønnlitterære forfattere lånes bort til tjue lesesirkler rundt om i landet. Forfatterforeningen oppfordrer skolebibliotek, folkebibliotek og bokhandlere til å dele informasjon om prosjektet. Bibliotek med lesesirkler kan også søke.

Forfatterforeningen formidler prosjektet også gjennom egne og andre kanaler og behandler innkomne søknader. Det tilstrebes mangfold i tildelingene, både hva gjelder lesesirkler og forfattere. Det skal etterstrebes en geografisk spredning, samt spredning i litterære sjangere og variasjon i forfattere. Samme forfatter kan bare brukes en gang. Det skal tilstrebes i søkerrunden at både nyetablerte og etablerte, godt selgende og mindre selgende forfattere får muligheten. Lesesirklene kan oppfordres til å lese fjorårets debutanter/nye stemmer.

Lesesirklene eller arrangørene av lesesirkler søker. Forfatterforeningens sekretariat og styre behandler søknadene, Forfatterforeningens sekretariat undersøker om en ønsket forfatter lar seg ”låne bort”, eller vi utlyser og innhenter interesserte forfattere først, det er ikke avgjort enda. Lesesirkelen får låne forfatteren en time . Møtet skjer via digital plattform, for eksempel Skype, Teams, Zoom.us, Facetime etc. Dette organiseres av de enkelte lesesirklene.

Forfatterforeningen melder inn honorar til Forfattersentrum i tråd med Forfattersentrums satser.

Prosjektet gjennomføres fortløpende og avvikles når tjue forfattere er ”lånt bort”