DnF i koronaens tid

Kjære forfattere Mange i Norge blir rammet økonomisk nå. Mange forfattere har opplevd og opplever å miste oppdrag. Jeg har vært i kontakt med fortvila…

_syn5363-2

Kjære forfattere

Mange i Norge blir rammet økonomisk nå. Mange forfattere har opplevd og opplever å miste oppdrag. Jeg har vært i kontakt med fortvila forfattere, og jeg har vært i kontakt med Kulturdepartementet og meldt inn bekymring for forfatternes situasjon, og spilt inn konkrete tiltak.

Jeg er i kontakt med andre aktører i bokbransjen og andre kunstnerorganisasjoner, og jeg har jevnlig kontakt med Forfattersentrum. 

Vi er mange aktører i bokbransjen nå som snakker med både Kulturdepartementet og Finansdepartementet.

I den første økonomiske krisepakka regjeringen lanserte var det få tiltak som var av reell betydning for forfattere og selvstendig næringsdrivende.

I dag kom partiene på stortinget til enighet om en utvidet krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset.  Det er nå innført at selvstendig næringsdrivende, som forfattere er, etter 17 dager uten inntekt, kan få 80 prosent av inntekten sin fra NAV. I tillegg kan flere enn før få dagpenger. Tidligere måtte en ha en inntekt over 150 000 kroner de siste tolv månedene, nå senkes grensen til 75 000 kroner.   Det er godt nytt, for til nå har ikke de som er selvstendig næringsdrivende, som forfattere hatt krav på dagpenger i det hele tatt.  Men dag 17. kan oppleves som langt frem og det jeg, og flere kunstnerorganisasjoner har spilt inn, er at dette bør gjelde fra dag 1 slik det er for øvrige lønnsmottakere.

I tillegg er det bra at selvstendig næringsdrivende og frilansere gis sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler og ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

Her kan du lese mer om den økonomiske pakka:

https://fido.nrk.no/daebe0739385e9f4dc80d9e2adf8b44a753da665b1ca2303e8e01d171faae3f0/Enighet%20om%20%C3%B8konomisk%20krisepakke%20p%C3%A5%20Stortinget_.pdf

Nettsiden til Forfatterforeningen er oppe og går og oppdateres jevnlig: www.forfatterforeningen.no

Alle i Forfatterforeningens sekretariat er på jobb, men har hjemmekontor og søker etter beste evne å være i full aktivitet, dog med de begrensninger hjemmekontor og hjemmeundervisning for barn og omsorgsoppgaver krever.

Forfatterforeningen arbeider nå med mulige løsninger for å kunne gjennomføre et begrenset årsmøte elektronisk, dette må vi gjøre for å kunne drifte foreningen videre på best mulig måte. Blant annet handler det om å behandle regnskap, budsjett og avvikle enkelte valg. Dere vil snart få beskjed om hvordan dette blir.

Ikke nøl med å ta kontakt:

Vi nås på post@forfatterforeningen.no

Jeg nås på leder@forfattereforeningen.no

Avslutningsvis vil jeg opplyse om at mange nå kommer med kreative innspill og forslag til formidling av litteratur. Vi har vært kontakta av både bibliotekfilialer, fylkesbibliotek og andre. Vi følger opp spørsmål rundt dette, avklaring av rettigheter og hva forfatteren skal ha betalt. Vi kommer nok til å se flere varianter av digital formidling både fra bibliotek, litteraturhus, og enkeltaktører.

Enn så lenge: Gode tanker, og alt godt fra Heidi Marie Kriznik