DnF jubler for Verdens bokdag

Verdens bokdag (som egentlig heter Verdens bok- og opphavsrettsdag) er en FN-dag som markeres 23. april. Markeringen ble vedtatt av generalforsamlingen til FNs organisasjon for…

printing3_walk_of_ideas_berlin

Verdens bokdag (som egentlig heter Verdens bok- og opphavsrettsdag) er en FN-dag som markeres 23. april. Markeringen ble vedtatt av generalforsamlingen til FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) i 1995.

Målet med Verdens bokdag er å markere bokens rolle i samfunnet, boken som uttrykksform, for språklig og kulturelt mangfold, for utdannelse og for kommunikasjon. Verdens bok- og opphavsrettsdag blir feiret i mer enn hundre land over hele jorden.

I Norge har vi feiret verdens bok- og opphavsrettsdag siden 1997. Dagen blir markert av bokhandlere, bibliotek og skoler i hele landet. Og selvsagt også i DnF.

– Skjønnlitteratur og gode bøker går ikke ut på dato. La det være sagt! fastslår Heidi Marie Kriznik. – Men en dag i året heter Verdens Bokdag. Datoen 23. april er valgt fordi det var den dagen i 1616 Miguel de Cervantes, William Shakespeare og Inca Garcilaso de la Vega døde.

– 23. april blir bøker og lesing feiret verden over, fortsetter Kriznik. – Verdens bokdag markerer bøker og ytringsfrihetens viktige rolle i byggingen av sunne demokrati, for utviklingen av språk, kommunikasjon, utdanning og kultur. Bakgrunnen er §19 i FNs menneskerettighetserklæring. Målet med verdens bok- og opphavsrettsdag er å markere  bokens rolle i samfunnet, boken som uttrykksform, for språklig og kulturelt mangfold, for utdannelse og for kommunikasjon.

– Leve boka! Og leve rammebetingelser som får forfattere til å fortsette å skrive diktene, romanene, novellene, dramatikken og essayene. Vi trenger skjønnlitteraturens iscenesettelser og speilinger, dens mulighet for å kunne leve seg inn i helt ukjente menneskers hverdag, avslutter Kriznik.