DnF med litteratur-innspill til MDGs program

I møte med MDGs programkomité har DnF spilt inn en rekke punkter for å sette litteraturen på partiets agenda. Blant punktene er videreføre fastprisordningen, kollektivt framforhandlet avtaleverk gjennom lov eller forskrift, nasjonal handlingsplan for lesing og styrking av innkjøpsordningene.

DnF-leder Heidi Marie Kriznik møtte tirsdag kveld Lage Nøst, som er leder for programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne.

Programmet til MDG er i siste fase, og Kriznik ønsker å sikre at litteraturen blir bedre representert i programmet.

Lage Nøst har tidligere sagt i et intervju i Aftenposten:

Det ligger oss i De Grønne nært å bruke kunsten for å beskrive. Og skal vi oppnå det umulige, som det å stoppe klimautslippene virker å være, da må en ty til kunsten.

Lage Nøst, MDG

– Det synes jeg er godt sagt og godt sett, og det er definitivt behov for skjønnlitteraturens språk, sier Kriznik. – Jeg opplevde Lage Nøst som svært lydhør, og håper MDG får på plass mer litteratur i programmet. Jeg vil takke for et veldig godt møte.

Noen av punktene som ble spilt inn er disse:

· Videreføre fastprisordningen for bøker i alle format
· Sikre forfatterne mulighet til et kollektivt framforhandlet avtaleverk gjennom lov eller forskrift
· Utforme en nasjonal handlingsplan for lesing, og en ny lesepolitikk.
· Innkjøpsordningene må styrkes for at litteraturen bedre skal nå fram til leserne. Innkjøp av digitale lisenser må videreutvikles, og forfatternes vederlag økes gjennom økte bevilgninger til ordningen.