DnF-møte med KrF på Stortinget

Heidi Marie Kriznik og Mette Møller hadde et kort møte med Geir Jørgen Bekkevold (KrF), der de innledningsvis utvekslet tanker om forslaget til ny åndsverklov…

unnamed

Heidi Marie Kriznik og Mette Møller hadde et kort møte med Geir Jørgen Bekkevold (KrF), der de innledningsvis utvekslet tanker om forslaget til ny åndsverklov som ble lagt frem av Familie- og kulturkomiteen i går. 

  • Se mer her (Innst. 258 L): https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-258l/

Stortinget behandler forslaget til ny åndsverklov 15. mai, altså neste uke.

Deretter luftet DnF noen budsjettsaker:

Forslag til løpende indeksjustering av arbeidsstipend og garantiinntekt.

Korreksjon av lønnsreformen for langvarige stipend og GI som tross forskriftsendringen har fått for liten oppjustering.

Forfatterforeningen spilte inn ønske om et bibliotek-løft. 

I tillegg støtter vi Kulturrådets søknad der de søker om støtte til forlenget ebok-lisens i bibliotek, samisk formidling, og løft for kritikk og tidsskrift. 

DnF takker for godt møte!