DnF-møte med SVs Øvstegård

DnF er opptatt av å sikre et likestilt bibliotektilbud over hele landet, og Øvstegård fremmet nylig et representantforslag om bibliotekløft.  I forslaget som kommer opp…

freddy

DnF er opptatt av å sikre et likestilt bibliotektilbud over hele landet, og Øvstegård fremmet nylig et representantforslag om bibliotekløft.  I forslaget som kommer opp til høsten bes regjeringen komme tilbake med en øremerket opptrapping av bevilgningene til kommunenes bibliotekdrift. Øvstegårds forslag er i tråd med våre budsjettinnspill og ønsker om et bibliotekløft.

Ellers spilte vi inn behovet for å få de langvarige stipendene og garantiinntekten opp på samme nivå som arbeidsstipendene, og å koble stipendene og garantiinntekten til en vekstmekanisme som sørger for at kunstnerne holder tritt med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet for øvrig. En mulig måte å gjøre dette er å regulere stipendene med en indeks lik rammen for lønnsoppgjøret i staten. 

Forfatterforeningen støtter også Norsk kulturråds budsjettsøknad. Det vi ser som særlig viktig er en ny satsning på kritikk og tidsskrift, fordi det det handler om å legge til rette for at en reflektert samtale om kunst og kultur og samfunn fortsatt skal finne sted. Ei slik  satsing vil ikke minst være et viktig bidrag til ytringsmangfold og ytringsfrihet. Viktig under Kulturrådets søknad er også innkjøpsordningene for litteratur, som å forlenge  e-boklisensene slik at bøkene ikke forsvinner ut av bibliotekenes digitale samlinger. Vi støtter også KRs ønske om økt formidling av samisk litteratur. 

Vi takker for et godt møte med en kunnskapsrik og dyktig  politiker!