DnF møtte kulturkomiteens leder

I mars i år ble Ørmen Johnsen medlem i Familie- og kulturkomiteen. Hun har tidligere vært medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen, og Helse- og omsorgskomiteen….

uten_navnsss

I mars i år ble Ørmen Johnsen medlem i Familie- og kulturkomiteen. Hun har tidligere vært medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen, og Helse- og omsorgskomiteen. Nå er hun leder i Familie- og kulturkomiteen.

Heidi Marie Kriznik og Mette Møller presenterte Forfatterforeningens viktigste saker, deriblant behovet for et bibliotekløft, for å sikre et likestilt bibliotektilbud, både hva gjelder folkebibliotek og skolebibliotek for alle i hele landet.  

Ørmen Johnsen snakket varmt om Drammensbiblioteket på Papirbredden, der tre bibliotek (folkebibliotek, fylkesbibliotek og høgskolebibliotek) er samlokalisert.

Veien til leserne går gjennom bibliotek og bokhandel. Kriznik snakka om betydningen av bokhandelen, og den potensielle kunnskapen om bøkene som bokhandleren har. Ørmen Johnsen uttrykte ønske om at bokhandlene kunne fremstå mer ulike, at utstillingsvinduene av litteratur burde bli mer varierte.

Kriznik og Møller spilte ellers inn behovet for å koble stipendene og garantiinntekten til en hensiktsmessig vekstindeks som vil sikre at kunstnerne ikke igjen sakker akterut i forhold til samfunnets lønnsvekst.

Vi trakk også fram Kulturrådet budsjettsøknad, og da spesielt støtte til forlenget ebok-lisens i bibliotek, samisk formidling og økonomisk løft for kritikk og tidsskrift.

DnF takker for et godt møte!