DnF møtte SVs kulturmann

– Vi snakka om betydningen av, og utfordringene, for bibliotekvederlaget, og fortalte igjen, til en lydhør Øvstegård, om våre viktigste budsjettsaker, som lønnsreformen for kunstnerstipendene…

fao_ekstrastort

– Vi snakka om betydningen av, og utfordringene, for bibliotekvederlaget, og fortalte igjen, til en lydhør Øvstegård, om våre viktigste budsjettsaker, som lønnsreformen for kunstnerstipendene og styrking av Norsk kulturfond, forteller DnF-leder Heidi Marie Kriznik. 

Styrkingen av kulturfondet er blant annet viktig for å styrke drift og formidling. – For litteratur må ikke bare skrives, den må også aktivt formidles gjennom blant annet festivaler og ulike formidlingstiltak, sier Kriznik. 

Også styrking av innkjøpsordningen som ligger under kulturfondet, og som er den ordningen som bringer bøkene ut til leserne, er svært viktig. – For å kunne videreutvikle ordningene trengs det en økning i potten, sier Kriznik, og for å kunne gi leserne lenger tilgang til e-bøker i folkebibliotekene. Pluss at en styrking av kulturfondet gir mulighet til å kunne øke vederlag til forlag og forfatter som er av stor betydning for forfatterøkonomien. 

Krizniks inntrykk er at Øvstegård forstår viktigheten av innkjøpsordningene og hvilken betydning denne ordningen har for å bringe bøkene ut til leserne. Han kunne fortelle at SV, i det kommende alternative budsjettet, vil styrke Norsk kulturfond betraktelig.

– Øvstegård viste støtte til kunstnernes kampsaker og støtter lønnsreformen for kunstnerstipendene og ville følge opp saken rundt endring av stipendstrukturen, som å ta oppnevningsretten til stipendkomiteene fra kunstnerne, sier Kriznik. – Han var klar over at det blant kunstnerne er stor tillit til dagens stipendsystem.

Kriznik og DnF takker Øvstegård for et godt møte!