DnF møtte Venstres Almeland

Grunde Kreken Almeland har vært vararepresentant til Stortinget for Oslo siden 2017. Fra 2018 er han fast møtende vararepresentant for Ola Elvestuen i Familie- og…

gkal_ekstrastortccccccc

Grunde Kreken Almeland har vært vararepresentant til Stortinget for Oslo siden 2017. Fra 2018 er han fast møtende vararepresentant for Ola Elvestuen i Familie- og kulturkomiteen. Almeland har tidligere vært første nestleder i Unge Venstre fra 2015 til 2017.

Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik har i dagens møte med Almeland presentert Forfatterforeningens viktigste saker, deriblant behovet for et bibliotekløft, for å sikre et likestilt bibliotektilbud, både hva gjelder folkebibliotek og skolebibliotek for alle i hele landet. 

– Nevnt ble også Kulturrådets budsjettsøknad, forteller Kriznik, og sakene og satsningene som Forfatterforeningen ser som særlig viktige: styrking av Innkjøpsordningene for litteratur, synliggjøring og formidling av samisk litteratur, og satsning på kritikk og tidsskrift. Jeg pekte også på behovet for å koble stipendene og garantiinntekten til en hensiktsmessig vekstindeks som vil sikre at kunstnerne ikke igjen sakker akterut i forhold til samfunnets lønnsvekst.

Kriznik sier hun møtte en lesende og svært litteraturinteressert politiker. – Grunde K. Almeland snakka varmt om litteraturen, fagbokhandelen, og skolebiblioteket på Øystese ungdomsskule (nå Kvam ungdomsskule), forteller hun.

Av litteratur leste han både samtidslitteratur og klassikere og trakk i den forbindelse fram Skald forlags klassikerserie, der Kafka, Beckett og Musil utgis i ny utgave på nynorsk. 

– I den forbindelse kan det legges til at vårt medlem Øystein Vidnes, som jobber for Skald forlag, nylig fikk Kritikerprisen for beste oversettelse, og da for boka Tre kvinner av Robert Musil, sier Kriznik. 

Forfatterforeningen takker Venstres Grunde K. Almeland for et godt møte og for muligheten til å fremme Forfatterforeningens saker!