DnF, NBU og NRK med avtale om bruk av litteratur

NRK kan benytte opptak med opplesninger av forfattere og andre litterære opplevelser på de plattformene folk flest bruker i dag.  I tillegg til at NRK…

_tcy5michxccmnwqp109ia0rl8wqm1ff6mlq0inikshq

NRK kan benytte opptak med opplesninger av forfattere og andre litterære opplevelser på de plattformene folk flest bruker i dag. 

I tillegg til at NRK får tidsubegrensede rettigheter for bruk av skjønnlitteratur med denne avtalen, kan NRK også benytte opptak med opplesninger av forfattere og andre litterære opplevelser på mange forskjellige plattformer, og i flere forskjellige redaksjonelle sammenhenger.

Det er snakk om en ny prøveavtale med NRK. Etter at NRK i fjor vår sa opp avtalen med Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) og Forfatterforeningen (DnF), har vi vært uten en avtale som regulerer vilkårene for NRKs bruk av verk skapt av medlemmer av DnF og NBU.  

Kriznik understreker at DnF er imot evigvarende overdragelse.

– Men fordi andre foreninger allerede har akseptert dette, vil vi også teste ut om NRK virkelig bruker mer norsk litteratur, ikke bare dekker det som nyhets- og aktualitetsstoff, men gir selve litteraturen og teksten mer plass, sier Kriznik. – Norsk litteratur, sammenlignet med norsk musikk, ligger langt bak og litteraturen må bli mer synlig i NRKs samfunnsoppdrag. Det er dessuten også nedfelt i prøvekontrakten at NRK har ambisjoner om å presentere mer litteratur.

Det mest kontroversielle punktet i avtalen er det som omhandler «tidsubegrenset rett til tilgjengeliggjøring» som betyr at NRK gis bredere og utvida publiseringsrettigheter for produksjoner hvor litterære verk er satt inn i en journalistisk kontekst. Det har vært utfordrende å forholde seg til «tidsubegrenset rett til tilgjengeliggjøring», men det at NRK i kontrakten har nedfelt at ambisjonen er å gjøre litteraturen enda viktigere for NRKs publikum og å nå flere med godt litteraturinnhold, i tillegg til et høyere forfattervederlag, gjør at vi alt i alt synes avtalen er blitt god. Vi vil følge med, og passe på at NRKs sendeflater inneholder mer litteratur. Partene er dessuten enige om å møtes årlig for å utveksle erfaringer og informasjon om bruk og videre planer.

Prøveavtalen innebærer 25 % økning av forfattervederlag og økt minstetid det skal betales for. For bruk av verk skal NRK nå betale forfatter kr 575,- per minutt for prosa, og kr 1122,- per minutt for lyrikk. Antall minutter som forfatteren får betalt for, har dermed økt. Leser du ett minutt, får du betalt for fem (tidligere var det 3 minutter). Minstevederlaget skal altså være 5 minutter for prosa og 3 minutter for lyrikk.

I første omgang er det inngått en 3-årig prøveavtale. Avtaler om tidsubegrenset rett til tilgjengeliggjøring som inngås under denne avtalen vil bli gjeldende også etter at prøvetiden er utgått. For øvrig gjelder åndsverklovens regler om ideelle rettigheter. Avtalen tilbys medlemmer og ikke-medlemmer.

– Dette er viktig sett i sammenheng med folks stadig endrede medievaner, for hele tiden å kunne tilby publikum godt innhold, sier kulturredaktør i NRK, Marius Hoel. – Litteraturen gir folk grunnlag til å forstå mer av seg selv, hverandre og samfunnet vi lever i. NRKs ambisjon er å gjøre litteraturen enda viktigere for publikummet vårt og å nå flere med gode litteraturopplevelser. Denne avtalen gir oss muligheten til dette i større grad enn før.

Lederen for NBU, Taran Bjørnstad, og lederen for DNF, Heidi Marie Kriznik var begge tilstede på Marienlyst for å signere avtalen.

– Forfatterforeningen er glad for å ha fått på plass en felles avtale som tilbys både forfattere som er medlemmer og de som ikke er medlemmer. Å ha et felles avtaleverk, istedenfor individuelle avtaler, er avgjørende for å oppnå gode vilkår for hele forfattergruppen, ikke bare for de med god forhandlingsposisjon, sier Heidi Marie Kriznik. – Jeg ønsker at NRK skal gi folk det de ikke visste at de ville ha. At NRK med sitt samfunnsansvar viser mangfoldet i den litteraturen som finnes og går i dybden!

Leder i NBU, Taran Bjørnstad, er også fornøyd med den nye avtalen; 

– At NRK har ambisjon om å satse mer på litteratur er viktig og riktig og det applauderes i NBU. Den nye avtalen legger til rette for mer litteratur og den gjør det mulig å ha litteratur liggende i arkiv tilgjengelig for det unge publikum som kanskje ikke er så trofast til lineær tv og faste radioprogram- flater som det eldre publikum har vært. Dette er en tre års prøveavtale og det er lagt opp til årlige møter mellom forfatterforeningene og NRK for å følge utviklingen – det er veldig positivt. Vi ønsker å bidra alt vi kan for å heve bruken av litteratur i TV og radio og på andre plattformer – og samtidig påse at forfatterne får betalt for verkene sine. Her tror vi begge deler ivaretas.