DnF på European Writers’ Council i Madrid

10 – 12. juni deltok Den norske Forfatterforening sammen med andre europeiske forfatter- og oversetterforeninger på European Writers’ Councils generalforsamling i Madrid.

European Writers’ Council organiserer forfatter- og oversetterforeninger i Europa, og representerer over 150 000 forfattere gjennom 46 medlemsforeninger i 30 europeiske land. De jobber for profesjonelle skrivendes økonomiske, rettslige og politiske interesser, i tillegg til ytrings- og organisasjonsfrihet. Foreningen arbeider også mye med EU-direktiver, og for å sikre forfatternes rettigheter i møte med disse.

Generalforsamlingen ble holdt i Círculo de Bellas Artes, et viktig historisk kulturhus i sentrum av Madrid. På vegne av DnF deltok nestleder Amalie Kasin Lerstang.

I tillegg til å gjennomføre generalforsamlingen diskuterte medlemsorganisasjonene fra hele Europa ulike problemstillinger foreningene står overfor, blant annet e-boklån, forfatterøkonomi, opphavsrett og bredde i oversatt litteratur. Det var interessant og viktig å møte de andre foreningene, for å diskutere problemstillinger vi kan samarbeide om.

EWC jobber nå med et oversetterprosjekt til støtte for ukrainske og belarusiske forfattere, Free All Words. Prosjektet kan leses mer om her: https://freeallwords.org/

De ønsker seg flere oversettere til ukrainsk og belarusisk, og de har bedt medlemsorganisasjonene bistå dem i dette arbeidet.

Under generalforsamlingen ble den polske forfatterforeningen og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere stemt inn som nye medlemmer. Vi ønsker dem velkommen og ser fram til å bistå og samarbeide med våre europeiske kollegaer.