Forfatterforeningen på vennskaps-visitt i Budapest

9.–12. juni var Den norske Forfatterforening i Budapest for å møte den ungarske vennskapsorganisasjonen Szépírók Társasága.

Ingvild Holvik (leder i DnFs internasjonale utvalg) kjøper Péter Nádas siste bok, får signatur og samtale med den ungarske forfatteren som i tillegg til å være fotograf, fotoreporter, har skrevet flere bøker som blant annet omhandler situasjonen i Ungarn under det kommunistiske diktaturet. Foto: Heidi Marie Kriznik

Første runde av vennskapskontakten med forfatterforeningen Szépírók Társasága besto blant annet av gjendiktning av ungarsk samtidspoesi til norsk og utveksling av essays om litteraturens og poesiens vilkår i samarbeid med tidsskriftet Samtiden og et ungarsk tidsskrift. Til dette fikk Forfatterforeningen støtte til fra Fritt Ord.

Andre runde består av utveksling og møter. Forfatterforeningen har søkt, og fått innvilget finansiering til dette fra Kopinors utviklingsfond. Til medlemsmøtet i november vil vi invitere ungarske forfattere og representanter fra Szépírók Társasága til Oslo.

Nå i juni reiste Heidi Marie Kriznik, styreleder i DnF, og Ingvild Holdvik, leder for Internasjonalt Utvalg til Budapest for å få et større innblikk i den ungarske foreningens arbeid. Besøket var planlagt og ble gjennomført samtidig med Ünnepi könyvhét, en årlig bokmesse som satte sitt preg på byen med stands og salgsboder på rekke og rad, der forfatterne satt og signerte bøker. Styreleder Heidi Marie Kriznik og IU-leder Ingvild Holvik møtte styreleder Ferenc Czinki og nestleder Tibor Babiczky i parken Városmajor, der festivalen Margó pågikk parallelt med bokmessen.

DnF har hatt vennskapskontakt med Szépírók Társasága siden våren 2020 og har hatt kontakt på e-post og Teams under pandemien. Å endelig få sette seg ned sammen og prate var både givende og lærerikt. I løpet av samtalen var vi innom mange tema. Szépírók Társasága mangler økonomi til administrasjon, støtten de mottar er hovedsakelig prosjektstøtte som kanaliseres til forfattere som deltar på arrangementer og opplesninger. Et av prosjektene de driver er forfatterbesøk i skole (tilsvarende ungdomsskolen). Foreningen jobber aktivt med å opprette og opprettholde internasjonale kontakter. De deltar i prosjektet Versopolis og har forpliktet seg til å avvikle en internasjonal poesifestival i Ungarn til høsten.

Samtale på Margó-festivalen. Fra venstre leder i Szépírók Társasága Ferenc Czinki og nestleder Tibor Babiczky i samtale med DnFs leder Heidi Marie Kriznik. Foto: Ingvild Holvik. 

Norske og internasjonale medier har fokusert på hvordan tunge kulturinstitusjoner i Ungarn, særlig på scenekunstfeltet, har havnet under politisk kontroll gjennom å privatiseres samtidig som regjeringsvennlige personer innsettes i styre og ledelse. Ungarn har et stort kulturbudsjett, der store summer sluses inn i store prestisjeprosjekter, mens det frie feltet og sivilsamfunnet mottar mindre støtte enn før. (Se f. eks. Norsk Shakespearetidsskrift nr 1/2022 for utdypende lesing.)

DnF uttrykte bekymring for det generelle bildet og forhørte oss om hvordan dette slår ut på litteraturfeltet. Vi fikk forståelse av at forfatternes situasjon er friere, med et mangfold av forlag og tidsskrift og gode muligheter til å publisere. Det generelle politiske klimaet oppleves som nedslående, men forfatterne utsettes ikke for ytre sensur, mens derimot selvsensur er mer utbredt. I Ungarn er det vedtatt nye lover som oppleves å innskrenke ytringsrommet og gå i en ikke-demokratisk retning. Som et eksempel ble det i fjor vedtatt en lov «mot promotering av homofili», tross massive protester. Loven forbyr visning av andre legninger enn heteroseksualitet i skolenes seksualundervisning. Det samme gjelder filmer og reklame rettet mot personer under 18 år. På spørsmål om hvordan loven slår ut for litteratur som skildrer skeives erfaringer, og formidlingen av denne, var svaret at nye og omstridte lover i liten grad håndheves, de finnes der, men benyttes ikke. Like fullt kan det bidra til ytterligere selvsensur. Og loven i seg selv er en formell legitimering av uakseptable holdninger mot homofile.

Lørdag formiddag guidet nestleder Tibor oss på Nasjonalmuseet, før vi drakk kaffe på Dansens Hus, der vi også hadde en god og mer uformell samtale. Etterpå besøkte vi en stor bokhandel, der var det ingen priskampanjer, reklameplakater eller kosedyr, bare bøker i bokhyller og på bord. Deriblant en stabel av Marie Auberts bok. 

Marie Auberts bok (Kan jeg bli med deg hjem) i en ungarsk bokhandel.
Foto: Heidi Marie Kriznik
 

Det var et lærerikt Ungarn-besøk, og vi ser frem til å få besøk av Szépírók Társasága på høstens medlemsmøte 5. november! Sett av datoen!

En gate på Buda-siden i Budapest oppkalt etter den ungarske forfatteren Magda Szabó. Under Stalinistperioden ble hun nektet utgivelser og måtte forlate sin stilling i staten. På norsk finnes blant annet hennes roman Døren. Foto: Heidi Marie Kriznik
Klistremerke til støtte for okkupasjonen av Universitetet for teater og filmkunst (SZFE) høsten 2020 da regjeringen hadde bestemt at SZFE skulle privatiseres. Aksjonen mottok massiv støtte fra kunst- og kulturfeltet og i befolkningen generelt. Foto: Ingvild Holvik
Regnbueflagg i bakgårdsserveringen til restauranten Kőleves
Foto: Heidi Marie Kriznik