DnF skeptisk til ny royaltymodell

Storytel-sjef Jonas Tellander har presentert en ny måte å beregne forfatternes royalty på. I stedet for å betale etter hvor mange bøker som blir lest,…

_syn4980-2

Storytel-sjef Jonas Tellander har presentert en ny måte å beregne forfatternes royalty på. I stedet for å betale etter hvor mange bøker som blir lest, vil han innføre et system basert på hvor lang tid det tar å lytte til boken.

I praksis vil dermed forfattere av tykke bøker tjene mest. 

Håkon Havik, som leder norske Storytel, er ikke fremmed for tanken. 

Generalsekretær Mette Møller i Den norske Forfatterforening sier til Klassekampen at hun er skeptisk. 

– Dette er ikke en modell vi finner attraktiv, sier hun til KK. – Vi frykter at forfattere som skriver i kortere tekstformater, som noveller og lyrikk, vil tape på dette. 

Hun påpeker også at det ikke er noen tradisjon i bokbransjen for å prise bøker ut fra sidetallet. 

Heller ikke Taran Bjørnstad i Norske barne- og ungdomsbokforfattere liker modellen, men er åpen for å se nærmere på konsekvensene før hun konkluderer. 

Ika Kaminka i Norsk oversetterforening er derimot positiv. – Slik det er i dag, har jo korte barnebøker spist en stor del av potten med abonnementsinntekter fra strømmetjenestene. Jeg tenker at det i utgangspunktet er både mer rettferdig og mer logisk at disse midlene blir fordelt etter tidsbruk, sier hun til KK.