DnF-styret: To ut – to nye inn

På årsmøtet skal medlemmene velge nytt styre i DnF. Valgkomiteens innstilling byr på to nye navn samt følgende: Anne Oterholm tar gjenvalg som leder. Gjenvalg tar også…

Styret 2011 2012

På årsmøtet skal medlemmene velge nytt styre i DnF. Valgkomiteens innstilling byr på to nye navn samt følgende: Anne Oterholm tar gjenvalg som leder. Gjenvalg tar også styremedlem Henning Bergsvåg. Nestleder Sigmund Løvåsen og styremedlemmene Tom Egeland, Henrik Hovland og Ann Kavli fortsetter (ikke på valg). Torgrim Eggen og Eli Sol Vallersnes forlater styret. Som nye styremedlemmer innstiller valgkomiteen Mette Karlsvik og Helene Uri. Møt Mette og Helene her: 

Mette Karlsvik

 

Mange vil kjenne Mette Karlsvik som fast journalist for DnF-hjemmesiden. Hun vokste opp i arbeiderbyen Kristiansund – "en DIY-by hvor man selv sto for eventuelle sprell," som hun skriver på vår oppfordring om å presentere seg selv for medlemmene. Videre:  

Slik fikk jeg en erfaring av at det gikk an å virke inn på ting i lokalsamfunnet. Språkpolitisk er jeg for tiden opptatt av nynorskreformen. Jeg frykter at kunstnere ikke kan få bruke sine valgte klammeformer uten at det blir kalt "urett". Jeg er i styret i Samlagesklubben, og tolker "fagforeningsrollen" å stå på siden til de svakeste, og forsøke å være en instans av noe hederlig og solidarisk. Idéutvikling og kunstproduksjon framfor posisjon, penger, makt, mener jeg. Men jeg anerkjenner også at penger er en viktig trygghetsskapende faktor for kunstnere. Forvaltningen interesserer meg. Men fagforeningspolitikk står for meg som sosialdemokrati i praksis. Det må særlig gjelde DnF fordi kunsteryrket ikke gir økonomisk trygghet for alle. Jeg er graduate koordinator/year representative for mitt årskull fra United World College. I slutten av måneden debuterer jeg som sakprosaforfatter – med en bok hvor jeg forsøker å vise at man kan bruke litterære virkemidler også i sakprosa – uten at det går på bekostning av det sannferdige/faktainnholdet.  

Helene Uri 

 Helene Uri er kjent både som forfatter og språkviter. Helene har skrevet fem romaner, den sjette kommer i mai, samt seks barnebøker og diverse faglitteratur om språk og språkvitenskap. Hun er utdannet språkviter og har hovedfag i nordisk og doktorgrad i anvendt lingvistikk. En mann, to døtre og en katt. Hun skriver:    

Jeg jobbet på Blindern i tolv år før jeg sa opp og ble heltidsforfatter i 2005. Jeg har sittet i styret i Gyldendals forfatterklubb siden den ble opprettet. Er opptatt av å bedre kommunikasjonen mellom forlag og forfatter, for eksempel gjennom royaltyoversikter som lar seg dechiffrere av andre enn økonomer … Er ellers opptatt av maktbalansen i bransjen. Og selvsagt av de rent språkpolitiske konsekvensene av å opprettholde (gjerne bedre) støtteordninger for forfattere. 
 

Helene Uri er medlem av styret i Språkrådet, medlem av presidiet i Det norske Akademi for sprog og litteratur, medlem av styret i Read (bokhandel), jurymedlem for NTBs språkpris og jurymedlem for Nordisk råds litteraturpris.

– – –

Valget av nytt styre finner sted søndag etter lunsj.