DnF-treff for årets debutanter

DnF-leder Heidi Marie Kriznik ønsket de cirka 20 debutantene velkommen, fortalte om den lange tradisjonen debuttanttreffet har, at vi setter pris på å treffe og…

debutanttreff_2017.jpg

DnF-leder Heidi Marie Kriznik ønsket de cirka 20 debutantene velkommen, fortalte om den lange tradisjonen debuttanttreffet har, at vi setter pris på å treffe og høre de nye stemmene. 

Kriznik fortalte om DnF, formål og arbeidsoppgaver, det norske litterære systemet, og  solidariteten forfattere i mellom,  og understreket at både medlemmer og ikke-medlemmer kan søke stipend og få hjelp av Forfatterforeningen. Vi er forpliktet til dette på grunn av de kollektive midlene. Og denne likebehandlingen er nedfelt i Forfatterforeningens vedtekter.debutanttreff_2017.jpg

 
Generalsekretær Mette Møller redegjorde for avtaler, skatt, viktigheten av å lage en avtale, oppfordret debutantene til å ringe hvis det var noe de lurte på, pluss sjekke ut nettsiden og det som står om avtaleverket. 

Kristine Næss, leder av Det litterære Råd, fortalte om Det litterære Råds arbeid med medlemssøknader, stipend, og priser – slik som Tarjei Vesaas debutantpris.

Ingvild Christine Herzog, leder i Norsk Forfattersentrum fortalte om hva Forfattersentrum gjør og kan, oppfordra debutantene til å melde seg inn og til å sjekke ut satsene til Forfattersentrum på nettsiden. Og ta seg betalt for det de gjør, og ha lav terskel for å ringe Forfattersentrum. 

Jan Kjærstad hadde det ærefulle oppdraget å fortelle om da han debuterte som forfatter, og la vekt på alt han ikke visste da men vet nå. Han fortalte at debutantiden, da han skrev i en hybel i en blokk på Ammerud, fremsto som en lykkelig tid.
 
Etterpå ble det servert, som det også er lang tradisjon for, ost og kjeks og drikke. Alle de fremmøtte debutantene leste et kort utdrag fra debutboka.

jan_kjaerstad_debutantreff_2017.jpg

Jan Kjærstad.