DnF vil avklare realisasjon

DnF vil ikke gå i forhandlinger med Forleggerforeningen før det viktige punktet om realisasjon i normalkontrakten er avklart.

Flere forfattere har opplevd å få for lite utbetalt i royalty, etter at enkelte forlag har redusert royaltysatsen ved såkalt «realisasjon». Praksisen har skapt sterke reaksjoner blant DnFs medlemmer. Forfatterne som har blitt rammet av realisasjon på uklart grunnlag fortjener å få en avklaring før en ny normalkontrakt er på plass. Å avklare realisasjon er også avgjørende for hvilket nivå vi står på når vi går inn i forhandlingene. 

Forfatterforbundet sendte i går ut pressemelding om at de de har startet forhandlinger med Forleggerforeningen om normalkontrakten. 

DnF og NBU er i prosess med Forleggerforeningen der spørsmålet om realisasjon skal avklares før forhandlinger.  

Forfatterforbundet var også en del av denne prosessen, men som det fremgår av pressemeldingen har ikke Forfatterforbundet lenger tro på denne løsningen. 

DnF og NBU har tillit til at Forleggerforeningen bidrar til å løse spørsmålet om realisasjon, slik foreningene i felleskap har avtalt.  

Saken i bok 365 kan gi inntrykk av at det ikke er dialog mellom partene: 

Forleggerforeningens direktør, Heidi Austlid deltar ikke direkte i forhandlingene, men sier at hun er meget glad for at konstruktive samtaler nå er innledet – en forutsetning for gode bransjeavtaler. Austlid understreker ønsket om å komme i snarlig dialog også med de andre forfatterforbundene. 

Men vi er i dialog, og vi følger den avtalte planen om å avklare spørsmålet om realisasjon før forhandlinger om nytt avtaleverk. 

Vi har bedt Forleggerforeningen redegjøre for hva de tenker om å ha disse to prosessene gående parallelt.